Làm Mờ Hình ảnh Trong Powerpoint

Powerpoint

Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cách làm mờ ảnh trong Powerpoint. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp làm nổi bật những yếu tố chính trong bài thuyết trình của bạn. Bạn sẽ học được cách làm mờ hình ảnh cũng như làm mờ hình nền của ảnh trong Powerpoint.

I. Cách làm mờ hình ảnh trong PowerPoint

1. Cách làm mờ hình ảnh trong Powerpoint 2019, 2016, 2013

Bước 1: Mở Powerpoint và vào menu Design > Format Background.

Mở Powerpoint và vào menu Design - Format Background

Bước 2: Tại giao diện Format Background, chọn FILL > Picture or texture fill > File và chọn một ảnh để chèn vào slide.

Tích chọn Picture or texture fill, trong File - chọn một ảnh để chèn vào slide

Bước 3: Tại giao diện Format Background, tìm đến Transparency và chỉnh thanh ngang để làm mờ ảnh.

Tại mục Transparency, chỉnh thanh ngang để làm mờ ảnh

2. Cách làm mờ hình ảnh trong PowerPoint 2010, 2007

Bước 1: Mở Powerpoint và vào menu Design > Background Styles > Format Background.

Vào menu Design - Background Styles - Format Background

Bước 2: Tại giao diện Format Background, chọn FILL > Picture or texture fill > File và chọn một ảnh để chèn vào slide.

Tích chọn Picture or texture fill, tại File - chọn một ảnh để chèn vào slide

Bước 3: Tại giao diện Format Background, tìm đến Transparency và chỉnh thanh ngang để làm mờ ảnh.

Xem Thêm Bài Viết  Hình ảnh Kết Thúc Powerpoint đẹp

Chỉnh thanh ngang ở phần Transparency để làm mờ ảnh

Bước 4: Kết quả là bạn đã tạo thành công ảnh đã được làm mờ.

Kết quả ảnh đã được làm mờ

II. Cách làm mờ hình nền của hình ảnh trong PowerPoint

1. Cách làm mờ hình nền của hình ảnh trong Powerpoint 2019, 2016, 2013

Bước 1: Mở slide mà bạn muốn làm mờ hình nền.

Mở slide mà bạn muốn làm mờ hình nền

Bước 2: Vào menu Format > Remove Background.

Vào menu Format - Remove Background

Bước 3: Sử dụng công cụ Remove Background để tách vật thể và hình nền. Bạn có thể tùy chỉnh vùng được đánh dấu bằng cách sử dụng con trỏ chuột, và xem trước kết quả ở bên trái. Khi đã hoàn thành, nhấp vào Keep changes. Như vậy, bạn đã xóa nền khỏi ảnh trong Powerpoint.

Khi bạn thấy ảnh đã OK thì nhấp vào Keep changes

Bước 4: Nhấp vào hình ảnh và vào menu Format > Picture Effect > Soft Edges và sử dụng chúng để làm mềm các cạnh của ảnh.

Nhấp vào hình ảnh - Format - Picture Effect - Soft Edges

Bước 5: Chèn hình ảnh gốc một lần nữa cùng với ảnh đã chỉnh sửa. Và sử dụng tùy chọn Blur trong menu Format > Artistic Effects > Blur effect để làm mờ hình ảnh gốc.

Chọn menu Format - Artistic Effects - Blur effect để làm mờ hình ảnh gốc

Bước 6: Đi đến ảnh đã tách nền, click chuột phải và chọn Bring to Front.

Click chuột phải vào ảnh nền và chọn Bring to Front

Bước 7: Sử dụng chuột để di chuyển hình ảnh chính xác trên hình ảnh mờ. Bây giờ hậu cảnh đã hoàn toàn mờ trong khi chủ thể của hình ảnh vẫn nằm trong tiêu cự.

Sử dụng chuột và di chuyển hình ảnh chính xác trên hình ảnh mờ

2. Cách làm mờ hình nền của hình ảnh trong Powerpoint 2010, 2007

Bước 1: Mở slide mà bạn muốn làm mờ hình nền.

Xem Thêm Bài Viết  Cách Chèn File Vào Powerpoint

Mở slide muốn làm mờ hình nền

Bước 2: Vào menu Format > Remove Background.

Vào menu Format - chọn Remove Background

Bước 3: Sử dụng công cụ Remove Background để tách vật thể và hình nền. Bạn có thể tùy chỉnh vùng được đánh dấu bằng cách sử dụng con trỏ chuột, và xem trước kết quả ở bên trái. Khi đã hoàn thành, nhấp vào Keep changes. Như vậy, bạn đã xóa nền khỏi ảnh trong Powerpoint.

Công cụ Powerpoint Remove Background sẽ tự động xác định vật thể và hình nền

Bước 4: Nhấp vào hình ảnh và vào menu Format > Picture Effect > Soft Edges và sử dụng chúng để làm mềm các cạnh của ảnh.

Chọn Soft Edges và sử dụng chúng để làm mềm các cạnh của ảnh

Bước 5: Chèn hình ảnh gốc một lần nữa cùng với ảnh đã chỉnh sửa. Và sử dụng tùy chọn Blur trong menu Format > Artistic Effects > Blur effect để làm mờ hình ảnh gốc.

Sử dụng tùy chọn Blur trong menu Format - Artistic Effects - Blur effect

Bước 6: Đi đến ảnh đã tách nền, click chuột phải và chọn Bring to Front.

Đi đến ảnh đã tách nền - Click chuột phải và chọn Bring to Front

Bước 7: Sử dụng chuột để di chuyển hình ảnh chính xác trên hình ảnh mờ. Bây giờ hậu cảnh đã hoàn toàn mờ trong khi chủ thể của hình ảnh vẫn nằm trong tiêu cự.

Di chuyển hình ảnh chính xác trên hình ảnh mờ

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết hướng dẫn cách làm mờ ảnh trong Powerpoint. Đừng quên để lại bình luận bên dưới để chúng ta có thể trao đổi thêm nhé. Chúc các bạn thành công!