Viết đoạn văn tiếng Anh về Lễ Hội ở Việt Nam [#3 BÀI MẪU CÓ DỊCH]

Blog

Việt Nam là một nước có đa dạng nền văn hóa, bởi vậy mà các chủ đề lễ hội luôn xuất hiện trong những bài tập làm văn bằng tiếng Anh. Đây là một đề tài không phải dễ, nó đòi hỏi người viết phải có một số kiến thức nhất định về lễ hội mình ưa thích. Hãy cùng Babelgraph khám phá một số hướng dẫn khi viết đoạn văn bằng tiếng anh về lễ hội ở Việt Nam nhé!

Cách viết một đoạn văn tiếng anh về lễ hội ở Việt Nam

Cách viết một đoạn văn tiếng anh về lễ hội ở Việt Nam

Khác với cấu trúc một bài văn, một đoạn văn thường nêu vắn tắt những ý chính của một lễ hội.

 • Đối với chủ đề này bạn nên triển khai các ý như sau:
 • Lễ hội đó là gì? Nó có những hoạt động nào?
 • Thời gian lễ hội đó thường diễn ra? Lễ hội diễn ra bao nhiêu ngày?
 • Mục tiêu của lễ hội đó là gì?
 • Lễ hội đó có ý nghĩa gì đối với người dân Việt Nam?
 • Bạn cảm thấy như thế nào khi tham gia lễ hội đó( nếu có)?

Một số từ vựng có thể được sử dụng khi viết một đoạn văn bằng tiếng anh về lễ hội ở Việt Nam

 • Mid-Autumn Festival( Tết Trung Thu)
 • Festival: Lễ hội
 • Lunar New Year( Tết Nguyên Đán)
 • mooncake( Bánh trung thu)
 • star-shaped lantern ( đèn ông sao)
 • buffalo fighting( lễ hội chọi trâu)
 • Lucky Money ( tiền lì xì)

Hướng Dẫn Viết Bài Văn Tiếng Anh Về Lễ Hội: Cách Diễn Đạt và Từ Vựng

Khi viết bài văn tiếng Anh về lễ hội, bạn cần chú ý đến cấu trúc, từ vựng, và cách diễn đạt để bài viết của bạn có sức thuyết phục và dễ đọc. Dưới đây là một số bước, từ vựng, và mẫu câu bạn có thể sử dụng:

1. Chọn Chủ Đề

 • Tìm hiểu và chọn một lễ hội bạn muốn viết.
 • Nghien cứu về lịch sử, ý nghĩa, và các hoạt động liên quan đến lễ hội.

2. Xác Định Mục Tiêu và Khán Giả

 • Xác định mục đích của bài viết: thông tin, giáo dục, giải trí…
 • Xác định khán giả mục tiêu: học sinh, người lớn, du khách…

3. Tổ Chức Ý và Lập Dàn Ý

 • Giới thiệu
 • Nền tảng lịch sử và ý nghĩa của lễ hội
 • Mô tả chi tiết về lễ hội
 • Ứng dụng, ảnh hưởng của lễ hội đến cộng đồng và xã hội
 • Kết luận

4. Viết Bài Văn

 • Sử dụng từ vựng và mẫu câu phong phú và đa dạng.
 • Dùng ngôn ngữ trang trọng và chính xác.
 • Rõ ràng, mạch lạc, và có logic.
Xem Thêm Bài Viết  STT cha con hài hước – STT tình cảm cha con thắm thiết
Hướng Dẫn Viết Bài Văn Tiếng Anh Về Lễ Hội_ Cách Diễn Đạt và Từ Vựng

Từ Vựng và Mẫu Câu:

 • Lễ hội: festival
 • Tổ chức: organize
 • Chúc mừng: celebrate
 • Truyền thống: tradition
 • Văn hóa: culture
 • Hòa mình vào: immerse oneself in
 • Hấp dẫn: appeal
 • Hoạt động: activities
 • Lịch sử: history
 • Symbolism: biểu tượng
 • Cultural significance: ý nghĩa văn hóa
 • Vibrant atmosphere: không khí sôi động

Mẫu Câu:

 • “The [festival’s name] is a time-honored tradition that symbolizes [meaning of the festival].”
 • “This festival is steeped in history and holds significant cultural value for [name of the community or country].”
 • “Participating in the myriad activities allows one to immerse oneself in the vibrant atmosphere of [festival’s name].”
 • “The [festival’s name] not only serves as a reflection of [community or country’s] rich cultural tapestry but also fosters a sense of community and shared heritage.”

5. Soạn Thảo Lại và Sửa

 • Kiểm tra chính tả, ngữ pháp, và dấu câu.
 • Đảm bảo rằng ý và thông tin được truyền đạt một cách rõ ràng và chính xác.
 • Đọc lại và sửa lại cho đến khi bạn hài lòng với bài viết của mình.

6. Kết Thúc

 • Kết luận bài viết của bạn một cách mạnh mẽ và thuyết phục.
 • Cung cấp một cái nhìn tổng quát về ý nghĩa và ảnh hưởng của lễ hội.
 • Mời góp ý hoặc thảo luận từ độc giả.

Khám Phá Bản Sắc Văn Hóa Qua Lễ Hội Chọi Trâu Tiếng Anh

The Buffalo Fighting Festival is a vibrant and traditional event that holds significant cultural value in certain communities. It serves as a rich tapestry that reflects the customs, beliefs, and values of the local people. This festival is not merely a spectacle but a revered tradition, intertwining with the spiritual and social aspects of community life.

Background:

In this section, delve into the historical roots of the Buffalo Fighting Festival. Discuss its origin, the community or country it is predominantly associated with, and its significance in reflecting the values and traditions of the local populace. Outline the ritualistic elements and their meanings that surround this festival, providing readers with insights into the cultural importance of this event.

Event Details:

Describe the distinctive elements of the Buffalo Fighting Festival, such as the selection and preparation of the buffaloes, the rituals performed before the fights, and the fights themselves. Include vivid descriptions of the atmosphere, the crowd, and the arena, to allow readers to visualize the event and understand its cultural richness.

Symbolism:

Explore the symbolic meanings behind the Buffalo Fighting Festival. Discuss the relevance of the buffalo in local culture and how the festival symbolizes various aspects of life, nature, or spirituality for the community. Reflect on how these symbols are interpreted and understood by different generations and what they reveal about the community’s cultural identity.

Social and Economic Impact:

Examine the impact of the festival on the local community, both socially and economically. Discuss how it fosters community bonding, preserves cultural heritage, and possibly contributes to the local economy through tourism and other related activities.

Controversies and Ethical Discussions:

Address any controversies or ethical concerns related to buffalo fighting, including animal rights issues and the moral implications of such events. Present varying viewpoints and discuss how these concerns are being addressed by the community and organizers, if applicable.

Conclusion:

Summarize the cultural significance of the Buffalo Fighting Festival, reiterating its role in preserving and showcasing the local traditions and values. Reflect on how such events contribute to the richness of cultural diversity and promote understanding and appreciation of different cultures around the world.

Xem Thêm Bài Viết  99+ Caption, stt về lũ bạn thân ngắn, hài hước, độc đáo, ý nghĩa

Bài Nói Tiếng Anh Về Kỳ Nghỉ: Mẫu và Hướng Dẫn Chi Tiết

Bài Nói Tiếng Anh Về Kỳ Nghỉ_ Mẫu và Hướng Dẫn Chi Tiết

Khi nói về kỳ nghỉ bằng tiếng Anh, bạn có thể sử dụng cấu trúc và từ vựng cụ thể để diễn đạt trải nghiệm của mình một cách rõ ràng và sinh động. Dưới đây là một mẫu và hướng dẫn chi tiết để bạn có thể tự soạn một bài nói tiếng Anh về kỳ nghỉ của mình.

Bước 1: Lập Kế Hoạch

 • Xác định mục tiêu: Bạn muốn kể về kỳ nghỉ để giới thiệu địa điểm, trải nghiệm hay để kể về những bài học mà bạn học được?
 • Lựa chọn từ vựng và cấu trúc câu: Chọn từ vựng phong phú và đa dạng để mô tả, và sử dụng cấu trúc câu đa dạng.

Bước 2: Soạn Thảo

 • Giới thiệu: Nêu rõ bạn đã đi đâu, với ai và thời gian.
 • Nội dung chính: Mô tả trải nghiệm, hoạt động và cảm xúc của bạn.
 • Kết luận: Tóm tắt trải nghiệm và bài học, hoặc đánh giá tổng quan về kỳ nghỉ.

Mẫu Bài Nói:

Title: My Exciting Vacation to Bali

Introduction:
Last summer, I had an unforgettable vacation to Bali, Indonesia with my family for two weeks. Bali, known as the Island of Gods, is famous for its stunning beaches, rich culture, and vibrant nightlife.

Body:
We started our journey by visiting Uluwatu Temple, a picturesque sea temple that holds a significant spiritual value to the locals. The majestic view of the sun setting over the Indian Ocean left us speechless.

We also explored the lush and vibrant landscapes of Ubud, where we experienced a harmonious blend of culture, nature, and spirituality. We enjoyed a thrilling white-water rafting adventure on the Ayung River and discovered the beauty of Tegallalang Rice Terraces.

The vibrant nightlife in Seminyak was another highlight of our trip. We danced the night away at some trendy beach clubs and enjoyed delicious local and international cuisines.

The warm hospitality of the Balinese people and their fascinating traditions and rituals added a unique charm to our experience.

Conclusion:
Our vacation to Bali was a mesmerizing experience, filled with adventures, cultural encounters, and relaxation. It allowed us to escape from our daily routines and immerse ourselves in a new and refreshing environment. Bali, with its beauty and spirit, has left a lasting impression on our hearts, and we can’t wait to return.

Bước 3: Ôn và Luyện Tập

 • Ôn từ vựng và cấu trúc câu đã học.
 • Luyện tập đọc và nói bài để tự tin hơn khi trình bày.

Nhớ kết hợp cả hình ảnh, biểu cảm khuôn mặt và giọng điệu để bài nói của bạn thêm phần sinh động và thú vị.

Một số đoạn văn mẫu bằng tiếng anh về lễ hội ở Việt Nam

Mẫu 1: Đoạn văn tiếng anh về lễ hội đua thuyền

The boat racing festival in Vietnam originated in Cambodia, this festival usually takes place at the end of the rainy season in November or on the day of Hung Kings’ Temple Festival.

(Lễ hội đua thuyền ở Việt Nam được bắt nguồn từ Campuchia, lễ hội này thường diễn ra vào cuối mùa mưa trùng với tháng 11 hoặc vào ngày giỗ tổ Hùng Vương.)

The boat racing festival is one of the fine traditional cultures, the festival has a profound meaning about the union of the nation. Through the festival, you can also see the courage, maintenance, and a passionate patriotism of the Vietnamese people. Besides, the festival takes place to pray for the coastal residents.

(Lễ hội đua thuyền là một trong những truyền thống văn hóa tốt đẹp, lễ hội mang ý nghĩa sâu sắc về sự đoàn kết của dân tộc. Thông qua lễ hội, bạn cũng có thể thấy được sự dũng cảm, sự kiên trì và một lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, lễ hội diễn ra cùng với cầu ước cho mưa thuận gió hòa cho cư dân miền biển.)

Xem Thêm Bài Viết  Những câu nói hay về thời gian, stt về thời gian hay và ý nghĩa

If you have the opportunity,you should try to join the boat racing festival. This festival usually takes place in Da Nang, Thanh Hoa, Quang Binh, ..

(Nếu có dịp, bạn hãy thử một lần tham gia lễ hội đua thuyền nhé. Lễ hội này thường diễn ra ở Đà Nẵng,  Thanh Hóa, Quảng Bình,..)

Mẫu 2: Đoạn văn tiếng anh về lễ hội Chọi Trâu

When coming to the buffalo fighting festival in Vietnam, everyone will definitely think of the buffalo fighting festival in Do Son.

(Khi nhắc đến lễ hội chọi trâu ở Việt Nam thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn.)

This festival is held every year on the 9th of the 8th lunar month. This festival has been recognized as a national intangible cultural heritage in 2013. This festival takes place with a solemn ceremony, with a procession of god, with” long tre” and “phuong bat am”,…

(Lễ hội này được diễn ra hàng năm đúng vào ngày 9 tháng 8 âm lịch. Lễ hội này đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2013. Lễ hội này diễn ra với nghi thức long trọng, có rước kiệu thần, có lọng tre và phường bát âm,…)

To be able to participate in this festival, the buffalo must be carefully cared for about a year. Buffalo must be male buffalo, hook fur, copper skin, thick back, … especially extremely healthy.

(Để có thể tham gia lễ hội này, những chú trâu phải được chăm sóc kỹ lưỡng khoảng 1 năm. Trâu phải là trâu đực, lông móc, da đồng, lưng dày,… đặc biệt là cực kỳ khỏe mạnh.)

However, after participating in the competition, all buffaloes will be slaughtered to sacrifice to the temple. This activity takes place with the desire that people have a warm season, and can exploit many fish and shrimp.

(Tuy nhiên, sau khi tham gia thi đấu thì toàn bộ trâu sẽ được giết thịt để hiến tế thần ở đình. Hoạt động này diễn ra với mong muốn nhân dân có một mùa vụ ấm no, khai thác được nhiều tôm cá.)

Mẫu 3: Đoạn văn tiếng anh về Tết Việt Nam

Traditional Tet is one of the biggest and very important festivals for the Vietnamese. The traditional New Year is also known as Tet Nguyen Dan or the Lunar New Year.

(Tết cổ truyền là một trong dịp lễ lớn nhất và rất quan trọng đối với người dân Việt Nam. Tết cổ truyền còn được gọi là Tết Nguyên Đán hay là Tết âm lịch.)

Tet comes as the moment when families reunite together, eat hearty meals together and wish each other the best.

(Tết đến chính là khoảnh khắc mà gia đình đoàn tụ với nhau, cùng nhau ăn những bữa ăn thịnh soạn và chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất.)

Surely, from birth to now, everyone has experienced Tet. Tet is a chance to rest after a year of hard work, Tet is a reunion day, Tet is a day when people can take all their worries away and think about a brighter future.

(Chắc hẳn, từ khi sinh ra đến nay, ai cũng đã trải qua Tết.  Tết là dịp để nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, Tết là ngày đoàn viên, Tết chính là ngày mà mọi người có thể tạm gác hết lo âu và nghĩ về một tương lai sáng hơn.)

Today, Vietnamese New Year is different, however, the image of a pot of banh chung, a tree stating the New Year’s Day, the lucky money, going to the temple, … is still engraved in the mind of every Vietnamese.

(Ngày nay, Tết Việt Nam đã khác, tuy nhiên, hình ảnh nồi bánh chưng, cây nêu ngày Tết, bao lì xì, đi chùa,… vẫn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam.)

Xem thêm: Viết về một Địa Điểm Du Lịch bằng tiếng Anh

Tạm kết

Với những gợi ý về cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lễ hội ở Việt NamBáo Song Ngữ đã đưa ra. Hy vọng bạn có thể tận dụng và viết một đoạn văn bằng tiếng anh thật hay về chủ đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *