Powerpoint đồ án Tốt Nghiệp

Powerpoint

Đã hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, bạn cần chuẩn bị slide để trình bày trong buổi báo cáo. Tuy nhiên, trình bày nội dung và hình thức của slide đồ án tốt nghiệp là một vấn đề mà nhiều người gặp khó khăn.

Dưới đây là những hướng dẫn để tạo slide đồ án tốt nghiệp và 10 mẫu slide báo cáo đồ án đáng chú ý để bạn tham khảo tốt nhất.

I. 10 mẫu slide đồ án tốt nghiệp

1. Mẫu slide đồ án tốt nghiệp quản lý điểm trường trung học phổ thông

Phần mềm quản lý điểm trường trung học phổ thông đóng vai trò quan trọng và có tính thực tiễn rất lớn. Sinh viên ngành công nghệ thông tin nghiên cứu nhu cầu sử dụng, phân tích tính năng và xây dựng một phần mềm quản lý điểm phù hợp nhất.

Slide này thể hiện tổng quan những vấn đề đã trình bày trong báo cáo, bao gồm:

 • Mục đích, vấn đề nghiên cứu, đóng góp của đề tài
 • Quy trình xây dựng hệ thống
 • Kết luận và nêu hướng phát triển của đề tài sau này.

Mẫu slide đồ án tốt nghiệp quản lý điểm trường trung học phổ thông

2. Mẫu Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp: xây dựng ứng dụng chữ ký số cho các giao dịch thanh toán trực tuyến

Hầu hết các slide báo cáo tốt nghiệp thể hiện những phần cốt lõi của bài báo cáo chứ không nêu tất cả nội dung. Nội dung bài báo cáo thể hiện rõ thực trạng giao dịch online hiện nay, từ đó nêu ra tính cấp thiết của đề tài. Phần nội dung trình bày:

 • Giải pháp
 • Đề xuất thiết kế giải pháp một cách chi tiết
 • Tiến hành triển khai và thử nghiệm
 • Đưa ra kết luận và rút kinh nghiệm.
Xem Thêm Bài Viết  Lỗi Không Lưu được Powerpoint

Tham khảo mẫu slide báo cáo đồ án tốt nghiệp đẹp

3. Mẫu PowerPoint đồ án tốt nghiệp: Website cửa hàng điện thoại trực tuyến

Mẫu slide đồ án này chỉn chu về đề tài xây dựng hệ thống website bán hàng điện thoại, nhằm mục tiêu xây dựng kênh bán hàng, phát triển thương hiệu và hỗ trợ khách hàng.

Slide thể hiện đầy đủ các thành phần trong bài báo cáo như:

 • Lý do, mục tiêu và yêu cầu của dự án
 • Phân tích, thiết kế hệ thống
 • Công cụ sử dụng
 • Và tổng kết hệ thống, triển khai thực nghiệm.

Tham khảo mẫu slide báo cáo đồ án website điện thoại trực tuyến

4. Slide báo cáo tốt nghiệp kinh tế: xây dựng nghiên cứu, lập kế hoạch tiến độ thi công

Slide đồ án tốt nghiệp được thiết kế với cấu trúc khoa học, màu sắc phù hợp với nội dung. Không nêu nội dung quá dài dòng, chỉ tóm gọn những ý chính có trong báo cáo như: cấu trúc đề, mục tiêu, tính cấp thiết của đề tài.

 • Đưa ra cơ sở lý luận liên quan đến kế hoạch tiến độ thi công
 • Tìm hiểu thực trạng để đưa ra những nghiên cứu, phân tích công trình
 • Dựa vào lý thuyết và thực trạng để lập kế hoạch tiến độ công trình phù hợp nhất.

Mẫu Slide đồ án tốt nghiệp về lập kế hoạch tiến độ thi công

5. Mẫu Slide thuyết minh đồ án tốt nghiệp: xây dựng hệ thống website rao vặt bất động sản

Với sự phát triển của thời đại công nghệ, đi kèm với hoạt động của lĩnh vực bất động sản ngày càng gia tăng, hệ thống website hỗ trợ các kênh rao vặt bất động sản được phát triển và đầu tư mạnh mẽ.

Slide báo cáo đề tài phân chia theo các phần:

 • Tổng quan đề tài: Thị trường, nhu cầu, vấn đề thiết yếu
 • Mục đích của hệ thống website
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Tổng kết.

Mẫu slide đồ án hệ thống website rao vặt bất động sản

6. Slide đồ án tốt nghiệp: luận văn công nghệ truyền thông UWB

Mục đích của đề tài là nghiên cứu, phân tích những vấn đề liên quan đến công nghệ truyền thông UWB. Bài slide trình bày tóm gọn về nội dung luận văn mà sinh viên đã thực hiện, với cấu trúc chính như sau:

 • Đưa ra những lý thuyết, cơ sở đã tìm hiểu về công nghệ truyền thông UWB
 • Phân tích tín hiệu UWB
 • Bộ thu phát UWB
 • Từ lý thuyết và tín hiệu để phân tích nhiễu.
Xem Thêm Bài Viết  Cách đánh Số Trang Powerpoint

Tham khảo Slide đồ án tốt nghiệp về công nghệ truyền thông UWB

7. Mẫu Slide bảo vệ đồ án tốt nghiệp đề tài: tìm hiểu, nghiên cứu và thực thi hệ thống truyền nhận dữ liệu không dây

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là hạ tầng truyền dẫn tín hiệu đã bước lên 1 bước tiến quan trọng như công nghệ không dây, việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống, tiêu chuẩn truyền nhận dữ liệu không dây là thiết yếu.

Bài báo cáo đề tài nghiên cứu tìm hiểu, thực thi hệ thống truyền nhận dữ liệu không dây được phân thành các mục:

 • Giới thiệu chung về đề tài
 • Tổng quan các hệ thống truyền nhận không dây
 • Phân tích kỹ thuật và thực thi
 • Tổng kết báo cáo.

Tham khảo slide tìm hiểu, nghiên cứu và thực thi hệ thống truyền nhận dữ liệu không dây

8. Xây dựng website giới thiệu các tour du lịch xuất phát từ Hải Phòng

Du lịch là ngành kinh tế được khuyến khích đẩy mạnh tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước, và đối với Hải Phòng cũng vậy. Các tour du lịch tại Hải Phòng ngày càng được đẩy mạnh nhưng việc giới thiệu, công cụ PR thì chưa đủ nhiều, chưa thuận tiện để khách hàng tham khảo. Vì vậy, sinh viên thực hiện đề tài này nhằm xây dựng một website để giới thiệu các tour du lịch.

Slide đồ án tốt nghiệp được trình bày trong buổi đồ án với màu sắc đơn giản, thể hiện được những yếu tố trọng tâm của quá trình nghiên cứu.

Slide đồ án tốt nghiệp xây dựng website giới thiệu các tour du lịch xuất phát từ Hải Phòng

9. Mẫu slide đồ án tốt nghiệp thiết kế website chuẩn seo đạt điểm giỏi

Dựa vào những kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học tập tại trường cùng những cơ sở lý thuyết nghiên cứu, sinh viên khảo sát và phân tích thiết kế để tạo ra một website chuẩn SEO. Sau đó, tiến hành demo chương trình.

Trong slide báo cáo, sinh viên tập trung nêu những ý chính về lý thuyết và thể hiện nội dung, đặc điểm của website.

Slide bảo vệ đồ án tốt nghiệp thiết kế website chuẩn seo

10. Mẫu Slide báo cáo đồ án đề tài công nghệ xử lý dầu khí nước trên giàn công nghệ trung tâm số 4 cpp3 mỏ Bạch Hổ

Đề tài được sinh viên thực hiện dựa theo những cơ sở lý luận nghiên cứu cùng kiến thức đã học. Công nghệ xử lý dầu khí nước có tính thực tiễn rất lớn và cần phải nghiên cứu, đưa ra cách sử dụng tối ưu nhất.

Trong slide này, sinh viên đã trình bày rõ ràng những ý chính của bài báo cáo.

Xem Thêm Bài Viết  Cách chèn nhiều ảnh vào 1 slide trong Powerpoint

Mẫu Slide báo cáo đồ án đề tài công nghệ xử lý dầu khí nước trên giàn công nghệ trung tâm số 4 cpp3 mỏ Bạch Hổ

101+ Slide đồ án tốt nghiệp đẹp hay nhất

Đọc thêm:

II. Hướng dẫn Slide đồ án tốt nghiệp cần có những nội dung gì?

1. Những nội dung cần trình bày trong slide

Slide không quá dài dòng, không thể hiện hết tất cả nội dung của bài báo cáo mà chỉ nêu ra những ý chính. Dưới đây là những nội dung mà sinh viên nên cho vào slide:

 • Phần tiêu đề: Tiêu đề của slide thể hiện tên của đồ án, họ tên của sinh viên thực hiện và giảng viên hướng dẫn.
 • Phần đặt vấn đề: Các vấn đề mà bài báo cáo cần giải quyết, mục tiêu là gì, phạm vi và đối tượng nghiên cứu là phần không thể thiếu, các giải pháp thực hiện đồ án, ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa lý luận của đồ án.
 • Phương pháp: Nêu những phương pháp mà sinh viên đã áp dụng để giải quyết các vấn đề.
 • Giải pháp và sự phân tích, nêu kết quả mà đồ án đã đạt được. Để slide hấp dẫn và dễ nhìn hơn, sinh viên có thể trình bày ở dạng hình ảnh, biểu đồ hay sơ lý đều được.
 • Thảo luận: giải thích và bàn luận, đánh giá về những kết quả đã đạt được ở bài báo cáo.
 • Tài liệu tham khảo và phụ lục.
 • Lời cảm ơn.

Đọc thêm:

2. Thiết kế Slide đồ án tốt nghiệp thế nào cho đẹp

Để một slide được đánh giá tốt nhất, sinh viên cần cân bằng giữa hình nền, chữ viết, hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ… Bên cạnh đó, màu sắc cũng như bố cục cần phải cân đối.

 • Ở tất cả các slide sẽ theo một hình nền, bạn nên lựa chọn hình nền phù hợp với đề tài mà mình đang làm. Hình nền với màu chữ cần tương phản nhau để dễ nhìn nhất. Không nên lựa chọn những hình nền quá tối hoặc quá rực rỡ.
 • Chữ: Kích thước chữ, màu sắc và font chữ là những yếu tố cần quan tâm. Thông thường, đồ án tốt nghiệp sẽ có 20 đến 44. Về phần font chữ, bạn nên chọn các loại phông đơn giản và gọn gàng nhất, ưu tiên các loại font chữ không có chân. Đối với những tiêu đề, bạn có thể lựa chọn những font nền khác để nhấn mạnh. Ngoài font chữ thì màu chữ còn phải nhất quán trong tất cả các slide. Màu chữ cần phải phù hợp với nền để không bị khó nhìn.
 • Kiểm tra chính tả: thể hiện sự chỉn chu, chú tâm vào bài báo cáo của bạn. Trình bày gọn gàng. Để slide dễ nhất, bạn không nên gạch đầu dòng quá nhiều và không nên để đoạn văn quá nhiều trong cùng một slide.
 • Hình ảnh: hình ảnh sẽ làm cho người nhìn tập trung hơn, khả năng truyền đạt thông tin cũng hiệu quả hơn. Các hiệu ảnh không nên phóng to quá mức gây vỡ ảnh. Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng để nhấn mạnh những ngày này.
 • Nhấn mạnh nội dung: với những tử quá trọng tâm, bạn có thể dùng in động, màu sắc khác để nhấn mạnh. Tuy nhiên, trong cùng một slide, không nên quá lạm dụng việc thay đổi màu sắc thì sẽ gây khó nhìn.

Đọc thêm:

Nên tham khảo 101+ mẫu slide đồ án tốt nghiệp đẹp nhất để cải thiện chất lượng slide của bạn.