Powerpoint đại Hội Chi đoàn

Powerpoint

Chào mừng bạn đến với ProSkills! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về đại Hội Chi đoàn và những quy định quan trọng liên quan đến tổ chức sự kiện này. Đại Hội Chi đoàn là cơ hội để lớp học thảo luận, bầu cử lãnh đạo mới và lập kế hoạch cho hoạt động trong năm học tiếp theo. Hãy cùng khám phá chi tiết!

Đại Hội Chi đoàn là gì?

Đại Hội Chi đoàn là cuộc họp tổ chức bởi các lớp học, nhằm tổng kết và đánh giá hoạt động của lớp, chi đoàn và chi hội trong năm học. Ngoài việc chọn ra lãnh đạo mới, đại Hội Chi đoàn còn đặt ra phương hướng hoạt động và nội dung công việc cho lớp, chi đoàn và chi hội trong năm học tiếp theo.

Quy định chung về đại Hội Chi đoàn

Đại Hội Chi đoàn được tổ chức kết hợp trong cùng một buổi với đại Hội lớp và hội nghị chi hội sinh viên. Tất cả các lớp năm thứ hai và năm thứ ba đều phải tổ chức đại Hội Chi đoàn. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Sinh viên lớp, Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Chấp hành chi hội là một năm theo năm học.

Xem Thêm Bài Viết  Cách Xóa Khung Trong Powerpoint

Tham gia đại Hội Chi đoàn là nhiệm vụ của sinh viên

Tham gia đại Hội Chi đoàn là nhiệm vụ của tất cả sinh viên. Ban Chấp hành Sinh viên lớp, Ban Chấp hành chi đoàn và Ban Chấp hành chi hội phải phân công nhiệm vụ cho từng sinh viên trong lớp, đảm bảo mọi người tham gia đầy đủ và trách nhiệm trong sự kiện quan trọng này. Đại Hội Chi đoàn chỉ diễn ra khi có ít nhất 2/3 số học sinh sinh viên trong lớp tham dự.

Quy định về cử lãnh đạo lớp cho năm thứ hai và năm thứ ba

Việc bầu cử lãnh đạo lớp (gồm 3 thành viên, gồm 1 lớp trưởng và 2 lớp phó) phải được tiến hành bằng bỏ phiếu kín. Danh sách ứng cử viên lãnh đạo lớp tối đa là 5 sinh viên để bầu vào Ban Chấp hành lớp. Giáo viên quản lý lớp lưu ý chỉ đạo về cơ cấu nhân sự để bầu Ban Chấp hành lớp gồm những sinh viên gương mẫu, tích cực, nhiệt tình, có năng lực và uy tín cao, tránh cơ cấu lại những sinh viên đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học trước.

Bầu cử Ban Chấp hành chi đoàn

Chỉ các đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh mới được tham gia bầu cử Ban Chấp hành chi đoàn. Mỗi chi đoàn bầu Ban Chấp hành chi đoàn gồm 3 đồng chí. Danh sách ứng cử tối đa là 5 người để bầu 3 ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn. Giáo viên quản lý lớp phối hợp với bí thư LĐC khoa lưu ý chỉ đạo chi đoàn về cơ cấu nhân sự bầu Ban Chấp hành chi đoàn gồm những đoàn viên gương mẫu, tích cực, nhiệt tình, có năng lực và uy tín cao, tránh cơ cấu lại những cán bộ Đoàn của năm học trước.

Xem Thêm Bài Viết  Hình Nền Powerpoint Về Giao Thông

Hiệp thương và biểu quyết cử Ban Chấp hành chi hội

Chi hội tiến hành hiệp thương và biểu quyết bằng hình thức giơ tay để cử Ban Chấp hành chi hội (gồm 3 đến 5 ủy viên, trong đó có 1 chi hội trưởng và 1 chi hội phó). Chú ý: Chi hội trưởng phải là đoàn viên nhưng không phải là bí thư chi đoàn. Giáo viên quản lý lớp phối hợp với lãnh đạo Liên chi đoàn sinh viên khoa lưu ý chỉ đạo chi hội về cơ cấu nhân sự để hiệp thương cử Ban Chấp hành chi hội gồm những hội viên gương mẫu, tích cực, nhiệt tình, có năng lực và uy tín cao, tránh cơ cấu lại những cán bộ Hội trong năm học trước. Các thành viên BCS lớp nên đồng thời là ủy viên BCH chi hội để bộ máy cán bộ tinh gọn.

Nhiệm vụ của các bộ phận trong đại Hội Chi đoàn

  • Đoàn chủ tịch đại Hội: điều hành đại Hội theo chương trình đã thảo luận, thống nhất; hướng dẫn cho đại diện thảo luận, biểu quyết văn kiện đại Hội; lãnh đạo việc bầu cử, quyết định cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách ứng cử; giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra đại Hội.

  • Thư ký đại Hội: ghi biên bản đại Hội, tổng hợp ý kiến phát biểu và các biểu quyết trong đại Hội.

  • Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu): hướng dẫn thể lệ bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu hợp lệ, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử, làm biên bản bầu cử.

Xem Thêm Bài Viết  Download Free Các Slide Powerpoint đẹp Mắt 3d

Kết luận

Đại Hội Chi đoàn là sự kiện quan trọng trong năm học của mỗi lớp học. Qua đại Hội Chi đoàn, sinh viên có cơ hội thảo luận, bầu cử lãnh đạo mới và lập kế hoạch cho hoạt động trong năm học tiếp theo. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định và nhiệm vụ của đại Hội Chi đoàn. Đừng quên truy cập ProSkills để cập nhật thêm kiến thức và kỹ năng mới nhé!