Cách Tính Phần Trăm: Công thức & Ví dụ

Blog

Tính phần trăm là câu hỏi thường thấy trong các bài toán học, vật lý và hóa học. Đây là phép tính dễ nhưng thực tế lại rất dễ gây nhầm lẫn. Dù ở lĩnh vực nào, cách tính phần trăm cũng gần như tương tự nhau. Vậy có những công thức tính phần trăm nào nhanh chóng, nên tính phần trăm như thế nào để tiết kiệm thời gian? Cùng babelgraph.org tìm hiểu.

Tại sao cần tính phần trăm? 

Tại sao cần tính phần trăm?

Tính phần trăm có ý nghĩa lớn nhất là để so sánh tỉ lệ và ước lượng tỷ lệ của một yếu tố nào đó. Ví dụ, tính phần trăm dung dịch A trong hỗn hợp A, B, C sẽ giúp nắm rõ có bao nhiêu dung dịch A trong hỗn hợp, từ đó đưa ra được những  nhận định cụ thể.

Tùy vào từng lĩnh vực mà công thức tính phần trăm sẽ có sự thay đổi và chênh lệch nhất định.

Các công thức tính phần trăm nhanh chóng

1. Cách chung nhất

Cách tính phần trăm của 1 nhân tố trong số nhiều nhân tố là lấy số lượng nhân tố cần tính, chia cho tổng số nhân tố, rồi nhân với 100 là ra. Giả sử, để tính phần trăm của a và b:

 • Tỷ số phần trăm của a = a/(a+b)*100(%).
 • Tỷ số phần trăm của b = b/(a+b)*100(%) hoặc %b = 100 – %a.
Xem Thêm Bài Viết  Cách đưa icon This PC ra màn hình Desktop trên Windows 10

Bài tập ví dụ

Lớp có tổng số 50 bạn, số học sinh giỏi là 15 bạn, học sinh khá là 20 bạn, học sinh trung bình là 10 bạn, học sinh yếu kém là 5%, tính số phần trăm học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém của lớp.

 • % học sinh giỏi = 15/50 x 100 = 30%
 • % học sinh khá = 20/50 x 100 = 40%
 • % học sinh trung bình = 10/50 x 100 = 20%
 • % học sinh yếu kém = 5/50 x 100 = 10%.

2. Tính phần trăm lương thưởng để so sánh sự chênh lệch

Kiểu tính phần trăm này sẽ tính % chênh lệch giữa 2 giá trị khác nhau. Công thức chung:

(b-a)/a x 100 (%)

Trong đó, b là số cần so sánh chênh lệch, a là mốc để so sánh.

Ví dụ

Tháng 1 công ty A có doanh thu là 357 triệu đồng. Tháng tiếp theo doanh thu của công ty là 405 triệu đồng. Tính phần trăm tăng trưởng của tháng 2 với tháng 1.

% tăng trưởng của tháng 2 = (405-357)/357 x 100 = 13,4%.

Lưu ý: phần trăm tăng thưởng có thể là số âm. Khi đó, tháng sau có mức thưởng thấp hơn tháng trước.

3. Tính phần trăm hoàn thành

Công thức chung

a/b x 100

Trong đó, a là con số đã đạt được, b là số mục tiêu cần đạt được.

Ví dụ

Năm 2019 công ty A đề ra nhân viên phải hoàn thành 5000 bài viết. Tính đến hết quý 1, số bài đăng đạt được là 1000 bài. Hỏi công ty đã hoàn thành bao nhiêu % so với mục tiêu đề ra?

% hoàn thành = 1000/5000 x 100 = 20%.

Lưu ý: Để biết % hoàn thành là vượt hay kém hơn chỉ tiêu đề ra,hãy so sánh số phần trăm tính được với 100%. Nếu lớn hơn 100% là vượt mục tiêu, nếu nhỏ hơn 100% là chưa hoàn thành mục tiêu. Như ví dụ trên, nhân viên công ty A chưa hoàn thành mục tiêu.

4. Tính phần trăm giá tiền tăng hoặc giảm

Công thức

Công thức chung tính số tiền được giảm/được tăng:

Xem Thêm Bài Viết  99+ STT, Câu nói hay về TIỀN ý nghĩa nhất, càng đọc càng thấm

(giá tiền x số % giảm hoặc tăng) / 100

Ví dụ: Mặt hàng A tại siêu thị có giá gốc là 2 triệu và được giảm giá 5%. Vậy số tiền được giảm là bao nhiêu?

(2.000.000 x 5) / 100 = 100.000 đồng

???????? Nhân căn bậc hai

Cẩm Nang Cách Tính % của Một Số: Hướng Dẫn Chi Tiết và Mẹo Hữu Ích!

Cẩm Nang Cách Tính % của Một Số_ Hướng Dẫn Chi Tiết và Mẹo Hữu Ích!

Tính phần trăm của một số là một kỹ năng toán học cơ bản và hữu ích trong nhiều tình huống thực tế. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết và một số mẹo hữu ích để tính phần trăm của một số.

Công Thức:

Hướng Dẫn Bước Theo Bước:

 1. Chọn Số Được Cho và Số Tổng:
  • Xác định số bạn muốn tìm phần trăm (Số Được Cho) và số tổng (Số Tổng).
 2. Áp Dụng Công Thức:
  • Chia số được cho cho số tổng và sau đó nhân kết quả với 100 để có phần trăm.

Ví Dụ Minh Họa:

Ví Dụ:

 • Số Được Cho: 150
 • Số Tổng:

Mẹo Hữu Ích:

 1. Biến Đổi Công Thức:
  • Nếu bạn cần tìm số tổng dựa trên số được cho và phần trăm, sử dụng công thức:
 2. Dùng Máy Tính Bỏ Túi:
  • Đối với các phép tính phức tạp, sử dụng máy tính bỏ túi để tránh sai sót.
 3. Kiểm Tra Lại Kết Quả:
  • Sau khi tính toán, kiểm tra lại kết quả để đảm bảo tính chính xác.

Kết Luận:

Tính phần trăm của một số là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, từ việc quản lý tài chính cá nhân đến việc đánh giá kết quả làm việc và học tập. Việc hiểu rõ cách sử dụng công thức và áp dụng chính xác sẽ giúp bạn dễ dàng và chính xác trong việc tính toán phần trăm.

Hướng Dẫn Cách Tính Phần Trăm Học Sinh Giỏi: Bí Quyết và Công Thức

Hướng Dẫn Cách Tính Phần Trăm Học Sinh Giỏi_ Bí Quyết và Công Thức

Tính phần trăm học sinh giỏi trong một lớp hoặc một nhóm là một công việc quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục và định hướng phương pháp giảng dạy. Dưới đây là cách bạn có thể tính phần trăm học sinh giỏi:

Xem Thêm Bài Viết  Status, stt kỉ niệm 1 năm yêu nhau hay nhất

Giả sử trong một lớp có 50 học sinh và có 10 học sinh đạt tiêu chí học sinh giỏi.

Vậy trong lớp này, phần trăm học sinh giỏi là 20%.

Xác suất phần trăm là một cách biểu thị tỷ lệ của một sự kiện cụ thể so với tổng số sự kiện có thể. Dưới đây là cách tính xác suất phần trăm cùng với công thức và một số ví dụ minh họa.

Nếu bạn có một túi có 5 quả cầu đỏ và 15 quả cầu xanh và muốn tìm xác suất phần trăm để kéo ra một quả cầu đỏ, bạn sẽ làm như sau:

Vậy xác suất kéo ra một quả cầu đỏ từ túi là 25%.

Tính phần trăm học sinh trong lớp là một cách đơn giản để xác định tỉ lệ học sinh theo các tiêu chí khác nhau như giới tính, đạt điểm số, v.v. Dưới đây là cách bạn có thể tính phần trăm học sinh trong lớp.

Công Thức:

Bước Tính:

 1. Xác Định Số Học Sinh Theo Tiêu Chí:
  • Đếm số học sinh theo tiêu chí bạn muốn (ví dụ: số học sinh nam, số học sinh đạt điểm A, v.v.).
 2. Tính Toán Tổng Số Học Sinh Trong Lớp:
  • Đếm tổng số học sinh có trong lớp.
 3. Áp Dụng Công Thức:
  • Đặt số học sinh theo tiêu chí vào tử số, tổng số học sinh vào mẫu số và nhân kết quả với 100.

Ví Dụ:

Giả sử trong một lớp có 30 học sinh và có 15 học sinh là nữ. Chúng ta muốn tìm phần trăm học sinh nữ trong lớp đó.

 1. Số Học Sinh Theo Tiêu Chí (Nữ): 15
 2. Tổng Số Học Sinh Trong Lớp: 30

Vậy phần trăm học sinh nữ trong lớp là 50%.

Lưu Ý:

 • Khi tính toán, hãy chắc chắn rằng bạn đã đếm đúng số học sinh theo từng tiêu chí và tổng số học sinh trong lớp để kết quả tính toán là chính xác.
 • Phần trăm có thể được sử dụng để phân tích và so sánh tỉ lệ học sinh theo các tiêu chí khác nhau và giúp đưa ra các quyết định và chiến lược giáo dục phù hợp.

Trên thực tế sẽ có nhiều dạng bài tính phần trăm khác nhau. Nhưng nhìn chung cách tính phần trăm đơn giản đó là người làm chỉ cần áp dụng đúng công thức chung và biến đổi tùy theo đề bài để tìm ra được đáp án đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *