Sơ đồ Tư Duy Powerpoint

Powerpoint

Bạn đã bao giờ cần vẽ một sơ đồ tư duy đơn giản nhưng không biết làm thế nào? Đừng lo, với PowerPoint, bạn có thể dễ dàng tạo ra một sơ đồ tư duy đẹp mắt chỉ trong vài bước đơn giản. Hãy cùng tôi tìm hiểu cách vẽ sơ đồ tư duy bằng PowerPoint ngay sau đây.

Bước 1: Mở PowerPoint và chọn mẫu trắng

Đầu tiên, hãy mở PowerPoint và chọn mẫu trắng (Blank Presentation) để bắt đầu quá trình vẽ sơ đồ tư duy.

Bước 2: Tạo slide mới và chọn kiểu slide

Tiếp theo, chọn New Slide và chọn Blank để tạo một slide mới và có thể chọn kiểu slide theo ý thích của bạn.

Bước 3: Vẽ hình chủ đề chính

Trên thẻ Home, bạn sẽ thấy có mục Drawing với các hình khối (Shapes). Bạn có thể chọn các hình khối này trực tiếp hoặc chọn biểu tượng More để xem thêm các hình khối khác.

Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể chọn Insert -> Shapes để chọn hình khối bạn muốn sử dụng cho chủ đề chính.

Xem Thêm Bài Viết  Powerpoint Câu Hỏi Trắc Nghiệm

Sau đó, dùng con trỏ chuột để vẽ hình chủ đề chính trên slide. Bạn có thể thay đổi kích thước và di chuyển hình chủ đề chính để phù hợp với ý tưởng của bạn.

Bước 4: Chỉnh sửa hình chủ đề chính

Bạn có thể thay đổi vị trí, kích thước, kiểu hình, màu sắc và hiệu ứng cho hình chủ đề chính theo ý muốn. Hãy chọn hình chủ đề và tìm trong phần Quick Styles để thay đổi kiểu hình, màu sắc và hiệu ứng.

Bạn cũng có thể thêm tên cho hình chủ đề chính và tạo chữ nghệ thuật cho tên đó. Chỉ cần chọn hình chủ đề, nhập tên và chỉnh sửa font chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ trong các tab liên quan.

Bước 5: Vẽ các hình chủ đề con

Tiếp theo, hãy vẽ các hình chủ đề con. Bạn có thể chọn kiểu hình khối trong phần Shapes của Drawing hoặc chọn Insert -> Shapes để chọn kiểu hình cho chủ đề con. Sau đó, vẽ các hình chủ đề con trên slide và chỉnh sửa vị trí, kích thước và thêm chữ cho chủ đề con theo ý muốn.

Bạn có thể vẽ bao nhiêu hình chủ đề con tùy ý và chỉnh sửa vị trí và kích thước của chúng để tạo sự hài hòa cho sơ đồ tư duy.

Bước 6: Vẽ các đường nối giữa các hình chủ đề

Để các chủ đề trong sơ đồ tư duy được kết nối với nhau, bạn có thể sử dụng các đường thẳng, đường cong, đường mũi tên thẳng hoặc đường mũi tên cong. Chọn đường nối trong phần Shapes trên thẻ Home hoặc chọn Insert -> Shapes -> đường nối để chọn kiểu đường nối.

Xem Thêm Bài Viết  Lời Cảm ơn Trong Powerpoint

Dùng con trỏ chuột, nhấn giữ từ hình chủ đề chính và kéo đến hình chủ đề con. Bạn cũng có thể tương tự làm với các đường nối khác.

Bạn có thể thay đổi kiểu đường nối và màu sắc cho đường nối bằng cách chọn đường nối và tìm trong phần Quick Styles, Shape OutlineShape Effects trên thẻ Home.

Bước 7: Thêm các chủ đề nhỏ hơn

Cuối cùng, bạn có thể thêm các chủ đề nhỏ hơn cho các chủ đề con. Hãy vẽ hình chủ đề và thêm các đường nối tương tự như trên. Sau đó, chỉnh sửa vị trí và kích thước để tạo sự cân đối cho sơ đồ tư duy.

Vậy là bạn đã biết cách vẽ sơ đồ tư duy bằng PowerPoint rồi đấy! Từ giờ, bạn có thể tạo ra những sơ đồ tư duy đơn giản một cách dễ dàng. Nếu bạn muốn biết thêm về cách vẽ sơ đồ tư duy chuyên nghiệp bằng phần mềm Mindjet MindManager, bạn có thể tham khảo tại đây.

Chúc bạn thành công và tận hưởng quá trình tạo sơ đồ tư duy với PowerPoint!