Liên Hệ

ProSkills.vn tiền thân là website trực thuộc Trung tâm Đào tạo SHTP Training. Tuy nhiên, do sự thay đổi về định hướng và chiến lược, ProSkills đã không còn là website của SHTP Training nữa. Hiện nay, ProSkills.vn đang thuộc quyền sở hữu của đơn vị chúng tôi.

Về định hướng

Proskills.vn định hướng sẽ là nơi chia sẻ kiến thức, kĩ năng liên quan tới nhiều ngành nghề, phục vụ cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Ví dụ: Powerpoint, Word….

Thông tin cũ Bạn có thể tham khảo tại