đại Hội Chi đội Powerpoint

Powerpoint

TOP 7 Kịch bản Đại hội Chi đội dưới đây giúp các bạn có thêm nhiều nguồn tư liệu tham khảo, nhanh chóng biết cách xây dựng khung chương trình cụ thể để buội Đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp đúng tiến độ.

Đại hội Chi đội được tổ chức hằng năm nhằm phát huy vai trò tự quản của đội viên, củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức Đội và giáo dục đội viên. Đây là buổi sinh hoạt phát động thi đua quan trọng mở đầu cho phong trào thi đua cả năm học. Vậy dưới đây là TOP 7 mẫu kịch bản Đại hội Chi đội mời các bạn tham khảo. Ngoài ra các bạn xem thêm mẫu báo cáo tổng kết, tham luận Đại hội Chi đoàn, cũng như phương hướng Đại hội Chi đoàn.

Kịch bản Đại hội Chi đội cực hay – Mẫu 1

1. Chào cờ.

– Xin kính mời các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đứng dậy làm lễ chào cờ.

Toàn đại hội chú ý:

+ Nghiêm ! Chào cờ ! Chào !

+ Quốc ca !

+ Đội ca !

“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng!”

Em xin mời các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn ngồi xuống.

– Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn. Về dự và chỉ đạo Đại hội chi đội hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón : ……………………………………………..

– cô(thầy) giáo…………………………….giáo viên chủ nhiệm- phụ trách chi đội và ….. bạn đội viên của chi đội…. chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng.

2. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn.

Qua đại hội trù bị, chúng ta đã dự kiến bầu các bạn sau vào đoàn chủ tịch.

1- Bạn : ………………………………………..

2- Bạn : ……………………………………….

3- Bạn : …………………………………………

– và dự kiến bầu bạn …………………………………………………………. làm thư ký.

Nếu đại hội nhất trí xin đại hội cho 1 tràng pháo tay.

Cảm ơn Đại hội. Như vậy, Đại bội đã nhất trí với danh sách đoàn chủ tịch và thư ký nêu trên.

Xin mời đoàn chủ tịch và thư ký lên làm việc.

Chúng em xin kính mời cô (thầy)……………………. phụ trách chi đội – lên tham gia đoàn chủ tịch để chỉ đạo đại hội.

3. Khai mạc Đại hội.

– Sau đây, xin mời bạn………………………………., thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc đại hội.

4. Trình bày báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 20…-20…., dự thảo chương trình hành động Đội năm học 20….-20….

– Sau đây, tôi xin mời bạn: …………………………………………., thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội lên thông qua bản báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 20…-20…..

– Tiếp theo, tôi xin mời bạn: …………………………………………., thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội lên thông qua dự thảo chương trình hành động của chi đôị năm học 20….-20…..

5. Kính thưa các vị đại biểu. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể Đại hội.

Để chương trình hành động của chi đội năm học 20….-20…. được đầy đủ hơn, có những biện pháp thực hiện sát thực hơn. Sau đây, xin mời các bạn cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động để chi đội chúng ta có những biện pháp thực hiện sát thực nhất để đạt kết quả cao trong năm học này.

(Tham luận các ý kiến xây dựng theo 4 chương trình:

Kính thưa các thầy cô giáo. Thưa toàn thể đại hội.

Tiếp theo chương trình, em xin kính mời cô/thầy ……………………… – Phụ trách chi đội lên phát biểu ý kiến.

Thay mặt đại hội, chúng em xin tiếp thu ý kiến đóng góp và những lời căn dặn của cô.

Các bạn thân mến! Vừa qua chúng ta đã được nghe các ý kiến trao đổi kinh nghiệm của các phân đội rất hay và chắc chắn sẽ rất bổ ích phải không các bạn? Không những vậy, chúng ta còn được nghe những ý kiến phát biểu, những lời căn dặn chỉ bảo của các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách đội. Xin hỏi còn bạn nào có ý kiến nữa không? Nếu không thì xin đại hội cho biểu quyết thông qua bản báo cáo kết quả công tác Đội năm học 20…-20…. và dự thảo chương trình hành động đội của chi đội ta trong năm học 20….-20…..

+ Bạn nào đồng ý với nội dung bản báo cáo kết quả công tác Đội năm học 20…-20…. và dự thảo chương trình hành động Đội năm học 20….-20….. thì giơ tay.

+ Bạn nào không đồng ý thì giơ tay.

Qua biểu quyết đã có 100% các bạn về dự đại hội đồng ý với nội dung bản báo cáo tổng kết công tác Đội năm học 20…-20…. và dự thảo chương trình hành động Đội năm học 20….-20…..

6. Kính thưa các vị đại biểu. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể đại hội

Năm học 20…-20…. đã kết thúc,chi đội …. đã đạt được những kết quả nhất định. Đến thời điểm này, BCH chi đội năm học 20…-20…. đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố: BCH Liên đội năm học 20…-20…. hết nhiệm kỳ.

Để thực hiện được những chỉ tiêu đã đề ra trong năm học mới này, chi đội chúng ta cần có 1 BCH chi đội mới. Các bạn được chọn cử vào BCH chi đội phải có đủ những tiêu chuẩn sau:

+ Học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt .

+ Có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

+ Năng động sáng tạo, nhiệt tình với hoạt động phong trào.

– Theo tiêu chuẩn và cơ cấu được bầu vào ban chỉ huy chi đội, chi đội chúng ta được bầu (3-5) bạn vào ban chỉ huy chi đội năm học 20…-20…..

-Theo điều lệ đội và hướng dẫn thực hiện điều lệ đội , để bầu BCH chi đội mới chúng ta có 2 hình thức bầu:

1. Bầu bằng hình thức biểu quyết.

2. Bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Để đảm bảo nguyên tắc tập chung dân chủ trong bầu cử, đoàn chủ tịch đại hội xin đưa ra hình thức bầu là: biểu quyết.

Xin ý kiến đại hội.

+ Bạn nào đồng ý với hình thức biểu quyết thì giơ tay.

+ Bạn nào không đồng ý bầu với hình thức biểu quyết thì giơ tay.

Vậy là qua biểu quyết đã có 100% các bạn về dự đại hội đồng ý với hình thức bầu là: Biểu quyết.

– Căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng, xin Đại hội của chúng ta giới thiệu các bạn có đủ tiêu chuẩn trên vào BCH chi đội nhiệm kỳ 20….-20….: (đại hội tiến hành bầu chọn)

…………………………………………………………

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

+ Bạn nào đồng ý chọn các bạn có tên trong danh sách vừa nêu vào BCH Liên đội nhiệm kỳ 20….-20…. thì giơ tay.

+ Bạn nào không đồng ý thì giơ tay.

– Qua phần biểu quyết có 100% đại biểu dự đại hội đồng ý chọn các bạn có tên trong danh sách vừa nêu vào BCH chi đội nhiệm kỳ 20….-20…..

Sau đây, xin mời các bạn có tên trong danh sách trúng cử vào BCH chi đội nhiệm kỳ 20….-20…. ra mắt đại hội.

Đề nghị đại hội cho một tràng pháo tay .

Tiếp theo, xin mời cô, thầy…………………….- phụ trách chi Đội lên công nhận và giao nhiệm vụ cho BCH chi đội mới.

– Xin mời bạn ………………………….. thay mặt cho BCH chi đôị mới lên nhận nhiệm vụ và phát biểu cảm tưởng.

* Bầu đại biểu dự Đại hội Liên đội

Kính thưa đại hội, căn cứ vào sự phân bổ chỉ tiêu đại biểu dự đại hội cấp Liên đội, đại hội sẽ tiến hành bầu đại biểu dự đại hội Liên đội

Chi đội … được phân bổ chỉ tiêu là … bạn.

Như vậy đại hội thống nhất chốt danh sách bầu đại biểu dự đại hội Liên đội là … bạn và theo danh sách sau:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Đại hội sẽ tiến hành bầu bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

– Ai nhất trí xin cho biểu quyết?

– Ai không nhất trí xin cho biểu quyết?

– Căn cứ vào sự biểu quyết của đại hội, những bạn sau đây được bầu làm đại biểu dự đại hội Liên đội năm học 20…. – 20…. (đọc lại danh sách vừa bầu)

8. – Tiếp theo chương trình, xin mời bạn: ………………………….., thay mặt đoàn thư kí lên thông qua nghị quyết đại hội.( có văn bản riêng – đọc lại các chỉ tiêu chính cần phấn đấu)

– Kính thưa đại hội. Vừa qua đại hội đã được nghe bạn ………………… ……………………thay mặt đoàn thư kí trình bày dự thảo nghị quyết đại hội. Xin đại hội cho biểu quyết thông qua.

+ Đại biểu nào đồng ý với dự thảo nghị quyết thì giơ tay.

+ Đại biểu nào không đồng ý với dự thảo nghị quyết thì giơ tay.

Như vậy, đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết đại hội. Xin đại hội cho một tràng pháo tay.

9. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa đại hội.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc. Đại hội chi đội… năm học 20….-20…. đã thành công tốt đẹp. Thay mặt đại hội, em xin cảm ơn các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách đã về dự và chỉ đạo đại hội. Chúng em xin hứa: sau đại hội này sẽ cùng nhau học tập tu dưỡng đạo đức thật tốt; phấn đấu đạt được những chỉ tiêu của chi đội đã đề ra.

Trong không khí vui và phấn khởi này cho phép em thay mặt đoàn chủ tịch đại hội xin tuyên bố bế mạc đại hội chi đội năm học 20….-20…..

Một lần nữa, chúng em xin kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu, các thầy cô giáo. Chúc các bạn đội viên chăm ngoan, học giỏi.

Sau đây, xin kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn đứng dậy làm lễ chào cờ. Toàn đại hội chú ý: Nghiêm! Chào cờ! Chào! Thôi.

Xin kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn nghỉ.

Kịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 2

Phần I: NGHI LỄ

Kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các đại biểu về dự Đại hội Chi đội năm học 20… – 20…. khẩn trương đến hội trường để Đại hội tiến hành.

(Đợi ổn định xong – tổ chức Đại hội)

1. Lễ chào cờ:

– Bắt đầu vào chương trình Đại hội, chúng em xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn đứng lên chuẩn y trang phục để làm lễ chào cờ!

– Nghiêm! (Đại biểu đứng nghiêm)

– Chào cờ …. Chào! (Đội Viên chào tay)

Quốc ca! (Đội viên hát ca).

– Đội ca! (Đội viên hát Đội ca)

VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA,

VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI – SẴN SÀNG!”.

(Đại hội hô to: “Sẵn sàng!”)

– Lễ chào cờ đã xong, mời quý khách dự, quý thầy cô cùng các đại biểu an tọa.

(Đợi khách dự, đại biểu ổn định).

2. Tuyên bố lý do – Giới Thiệu đại biểu

– Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, đại biểu thân mến. Kính thưa Đại hội!

– Hôm nay, ngày…… với 3….. Đội viên ưu tú của Chi Đội…… Trường……..họp mặt về đây cùng đề ra phương hướng cho năm học 20… – 20…. và bầu chọn ra Ban chỉ huy Chi đội để dẫn dắt Chi đội hoạt động. Đó là lý do của Đại hội hôm nay.

– Kính thưa Đại hội! Đến dự Đại hội hôm nay chúng em vinh dự được đón tiếp:

– ……………………. Giáo viên Tổng phụ trách Đội, đại diện Ban thiếu niên.

– …………………. Giáo viên chủ nhiệm lớp, Anh phụ trách Chi Đội……..

– 74 bạn Đội viên của 37 Chi đội và 3…. bạn Chi đội……. cùng có mặt tại Đại hội hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

(Đại hội vỗ tay).

3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký

Kính thưa Đại hội!

– Qua Đại hội Chi Đội trù bị ngày………… đã thống nhất đề cử Đoàn chủ tịch và thư ký gồm những bạn có tên sau:

 1. …………………………………………….
 2. …………………………………………….
 3. …………………………………………….

Vậy xin mời Đoàn chủ tịch và thư ký lên vị trí làm việc.

(Đoàn chủ tịch và thư ký lên vị trí làm việc).

Sau đây tôi xin nhường quyền điều hành Đại hội về cho Đoàn chủ tịch. Xin cám ơn!

(Đoàn Chủ Tịch và thư ký vào vị trí ).

Phần II: NỘI DUNG CHI TIẾT ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc đại hội

Kính thưa quý đại biểu thân mến, kính thưa Đại hội!

– Căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Đội……………

– Căn cứ kế hoạch năm học 20… – 20…..

– Căn cứ vào điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh về việc tiến hành Đại hội Chi Đội. Xin thay mặt cho Đoàn chủ tịch của Đại hội “Tôi xin tuyên bố và cho phép Đại hội Chi đội ……..Trường……………. năm học 20… – 20…. được tiến hành!

(Đại hội vỗ tay )

Tiếp theo, xin mời bạn …………. thông qua bản dự thảo chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20… – 20…..

(…………………….. đọc dự thảo.)

9. ………………………………… :

* Vừa rồi Đại hội chúng ta đã lắng nghe đoàn chủ tịch thông qua dự thảo chương trình công tác đội, phong trào thiếu nhi năm học 20…. – 20…. .

Bạn nào thống nhất với bản dự thảo trên xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Xem Thêm Bài Viết  Tải Powerpoint 2020 Miễn Phí

Bạn nào không thống nhất với bản dự thảo trên xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Xin cảm ơn toàn thể Đại hội !

10. ……………………………….: Chương trình Đại hội của chúng ta cần tập trung trong phần biểu quyết các chỉ tiêu thực hiện trong năm học. Đề nghị các bạn cần tập trung lắng nghe, thảo luận và biểu quyết một cách nghiêm túc.

Trong các chỉ tiêu đề ra, chỉ tiêu nào cần thay đổi thì đề nghị các bạn có ý kiến. (Thanh chú ý ghi lại các chỉ tiêu của các bạn để thảo luận, chỉ lấy khoản 2, 3 ý kiến cho 1 chỉ tiêu).

Như vậy đại hội đã thảo luận chỉ tiêu đề ra. Bây giờ Đại hội thống nhất lấy ý kiến các chỉ tiêu vừa thảo luận.

Bạn nào thống nhất ……………………………………. Đề nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Bạn nào thống nhất ……………………………………. Đề nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

11. Bầu cử:

Trước khi tiến hành bầu cử Ban chỉ huy Chi đội năm học 20…. – 20…. , tôi xin thông qua cơ chế bầu cử như sau :

Danh sách bầu cử Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kỳ 20… – 20…., ….. bạn. Nay đề nghị toàn thể đại hội chú ý thực hiện cơ chế bầu cử như sau: Trong …. bạn chúng ta gạch bỏ …. bạn và đề cử ….bạn.

Cách thực hiện bỏ phiếu:

– Phiếu hợp lệ l phiếu gạch bỏ … bạn và đề cử … bạn.

– Phiếu không hợp lệ l phiếu: gạch không hết họ và tên, gạch ít hơn hay nhiều hơn … bạn, không gạch bỏ bạn nào.

Căn cứ Biên bản đại hội Chi đội trù bị ngày………. Thống nhất tổ bầu cử gồm các bạn có tên sau :

1- ……………………………. Tổ trưởng

2- ……………………………. Thành viên

3- ……………………………. Thành viên

Xin mời Tổ bầu cử lên làm việc.

Tổ bầu cử làm việc

· Ban chỉ huy mới ra mắt Đại hội và xin hứa.

12. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

Tiếp theo xin mời bạn………. Thư ký đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội.

13. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Kính thưa:

– Quý đại biểu khách dự! Quý thầy, cô! Và tất cả các bạn Đội viên.

– Thưa Đại hội!

Qua 45 phút làm việc của Đại hội, với không khí khẩn trương và sôi nổi, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng bản dự thảo phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Chi đội nhiệm kỳ mới. Đã có nhiều ý kiến rất thiết thực nhằm đưa ra những chỉ tiêu, những phương pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung trong kế hoạch năm học 20…. – 20…. của Chi đội.

* Kính thưa Đại hội!

– Đến đây Đại hội chúng ta đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội Chi đội……. trường……. nhiệm kỳ 20…. – 20…. và xin chúc tất cả các bạn đầy đủ nghị lực và niềm tin bước vào năm học mới.

Sau đây xin mời quý khách dự, quý đại biểu cùng toàn thể các bạn đứng lên để chào cờ bế mạc.

– Nghiêm!

– Chào cờ! ………… Chào!

– Thôi!

Lễ chào cờ đã kết thúc, chương trình Đại hội Chi đội……. trường………….nhiệm kỳ 20…. – 20…. . Xin mời quý khách dự, quý thầy cô và các bạn nghỉ.

(Nhạc nền bài: Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh)

Kịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 3

I. KHAI MẠC

Đã đến giờ là việc em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên đứng lên làm lễ chào cờ.

– Nghiêm! Chào cờ! Chào!

– Quốc ca

– Đội ca

– Vì Tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng!

Em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên ngồi xuống.

II. TUYÊN BỐ LÝ DO – GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa toàn thể các bạn đội viên!

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của những ngày đầu năm học mới, được sự đồng ý của Liên đội THCS ……………………, hôm nay Chi đội …… long trọng tổ chức đại hội Chi đội nhiệm kỳ 20…. – 20…. nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong nhiệm kì mới.

Về dự với đại hội của chúng ta hôm nay có:

Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng!

Đặc biệt về dự đại hội còn có đông đủ … bạn đội viên của chi đội …… Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh!

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÍ

Để đại hội tiến hành theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đội, đề nghị đại hội bầu ra Đoàn chủ tịch.

Theo phiên họp trù bị, đại hội chúng ta đã nhất trí bầu 3 bạn sau vào Đoàn chủ tịch:

 1. Bạn:……………………………………………………………..
 2. Bạn:……………………………………………………………..
 3. Bạn:……………………………………………………………..

Và 2 bạn sau vào đoàn Thư kí:

 1. Bạn:……………………………………………………………..
 2. Bạn:……………………………………………………………..

Nếu đại hội nhất trí xin giơ tay biểu quyết.

Còn bạn nào có ý kiến khác không? Như vậy không còn ý kiến nào khác, đại hội nhất trí 100%. Sau đây xin mời Đoàn chủ tịch và thư kí lên làm việc.

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH đại hội

Sau đây, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin thông qua chương trình của đại hội:

1. Khai mạc

2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

3. Bầu Đoàn chủ tịch, thư kí

4. Trình bày báo cáo tổng kết năm học 20…. – 20…. và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 20… – 20….

5. Đại hội thảo luận

6. Biểu quyết thông qua bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học mới

7. Bầu BCH Chi đội mới

8. Bế mạc đại hội

Tiếp theo chương trình xin mời bạn …………………….. – Chi đội phó nhiệm kì 20…. – 20…. lên trình bày bản báo cáo tổng kết năm học 20…. – 20…. và bản dự thảo phương hướng năm học 20… – 20…..

Tiếp theo chương trình xin mời bạn …………………….. lên điều hành tham luận.

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Thưa toàn thể đại hội. Để bản báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học mới được hoàn thiện xin mời ý kiến của các bạn.

Theo phiên họp trù bị, đại hội của chúng ta đã đăng kí tham luận theo trình tự các ban như sau:

 1. Ban:……………………………………………………………..
 2. Ban:……………………………………………………………..
 3. Ban:……………………………………………………………..
 4. Ban:……………………………………………………………..
 5. Ban:……………………………………………………………..
 6. Ban:……………………………………………………………..

Xin mời đại diện các ban lên trình bày tham luận.

đại hội tiếp tục xin ý kiến của các bạn.

Có ai có ý kiến gì bổ sung cho bản dự thảo phương hướng không ạ?

Như vậy không còn ý kiến nào khác. đại hội xin trân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bạn và xin tiếp thu để bổ sung cho bản dự thảo phương hướng được hoàn thiện.

VI. BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU

Thưa đại hội. Vừa rồi ta đã nghe dự thảo phương hướng năm học 20… – 20….. Xin đại hội biểu quyết các chỉ tiêu ra Chi đội đề ra.

1. Học tập

2. Hạnh kiểm

3. Danh hiệu hoạt động

4. Các phong trào khác

VII. BẦU BCH CHI ĐỘI MỚI

Trước khi bầu BCH chi đội mới, tôi xin thay mặt cho BCH chi đội cũ công bố hết nhiệm kì. Xin mời đại hội bầu ra BCH chi đội mới.

Về cơ cấu:

 • 1 chi đội trưởng
 • 1 chi đội phó
 • 1 ủy viên

Về tiêu chuẩn: Học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt, biết tổ chức, điều hành hoạt động Đội.

Vừa rồi tôi đã trình bày đề án nhân sự BCH chi đội nhiệm kì 20… – 20….. Có bạn nào mạnh dạn ứng cử không?

Ứng cử:……………………………………………………………..

Đề cử: Trong đại hội trù bị, chúng ta đã giới thiệu … bạn có tên sau tham gia nhân sự BCH chi đội mới:………………………………………………………………..

Xin hỏi đại hội có ý kiến khác không? Như vậy đại hội nhất trí 100%

Để việc bầu cử diễn ra theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đội, đề nghị đại hội bầu ra ban bầu cử.

Theo đại hội trù bị, chúng ta đã dự kiến số lượng tổ bầu cử là 2 bạn, gồm các bạn:

 1. Bạn:……………………………………………………………..
 2. Bạn:……………………………………………………………..

Nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết. Như vậy đại hội nhất trí 100%. Xin mời tổ bầu cử lên làm việc.

Trong khi tổ bầu cử làm việc xin mời các bạn thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

(Sau khi tổ bầu cử làm việc xong)

Tiết mục vừa rồi đã kết thúc chương trình văn nghệ. Xin mời tổ bầu cử tiếp tục làm việc

Sau đây tôi xin mời BCH chi đội mới ra mắt đại hội. Đề nghị đại hội nổ 1 tràng pháo tay!

Để bầu ra các bạn đi dự đại hội liên đội, xin mời các bạn cho ý kiến

Như vậy các bạn có tên sau đi dự đại hội liên đội:……………………………………………………………..

Tiếp theo chương trình em xin trân trọng kính mời cô:…………………………………………………………. lên phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho BCH chi đội mới.

Tiếp theo xin mời ban Thư kí lên đọc biên bản đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội chúng ta đã thành công tốt đẹp. đại hội đã được nghe bản báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học mới, bầu ra BCH chi đội mới. đại hội cũng đã được nghe những ý kiến của các vị đại biểu dành cho chi đội.

Cuối cùng em xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, các bạn đội viên chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đề ra.

Sau đây em xin kính mời các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên đứng lên làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ! Chào! – Thôi

Kịch bản Đại hội chi Đội – Mẫu 4

Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn đến dự Đại hội chi đội ….. liên đội THCS ……. nhiệm kì ……………. Mở đầu chương trình mời các bạn cùng hát tập thể bài hát …………… (Dẫn chương trình bắt nhịp câu đầu)

1. Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

1.1. Chào cờ

– Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn đứng lên làm lễ chào cờ.

– Nghiêm! – Chào cờ, chào! (Đội viên giơ tay chào kiểu đội viên); Quốc ca! (Đội viên bỏ tay xuống hát quốc ca); Đội ca!

– Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng! (tập thể đáp theo: “sẵn sàng”)

– Thôi!Xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn ngồi xuống.

1.2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các thầy cô giáo!Thưa các bạn đội viên thân mến!

Năm học …………. đã kết thúc, năm học mới………… đã bắt đầu. Hoà trong không khí sôi nổi thi đua bước vào năm học mới, thực hiện theo kế hoạch và sự chỉ đạo của liên đội, hôm nay Chi đội lớp ….. long trọng tổ chức đại hội chi đội nhiệm kỳ ……….. để đề ra phương hướng phấn đấu cho chi đội trong năm học này, đồng thời bầu những bạn đội viên ưu tú, nhiệt tình, có năng lực vào ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ mới, đưa chi đội ta phát triển vững mạnh. Và xin chúc cho Đại hội của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ.

Về tham dự đại hội hôm nay em xin trân trọng giới thiệu:

– …………………………………………………………….

– …………………………………………… , phụ trách chi đội, giáo viên chủ nhiệm lớp………..

– Cùng ………. Bạn đội viên chi đội lớp ………. Đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

2. Bầu chủ tịch đoàn, chủ tịch đoàn lên làm việc và cử thư ký đại hội

2.1 Bầu đoàn chủ tịch

Kính thưa Đại hội!Trong phiên họp trù bị ngày ………………., chúng ta đã dự kiến chủ tịch đoàn điều khiển đại hội hôm nay gồm 3 bạn có tên sau:

1. Bạn……………………………………….. 2. Bạn …………………………..3.Bạn………………………………………

Về số lượng và thành phần chủ tịch đoàn, xin hỏi có bạn nào còn ý kiến gì khác không ạ? (ngừng và quan sát 1 lúc xem phía dưới có ý kiến gì không)

Nếu không có ý kiến nào mời đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay (tất cả đội viên giơ tay biểu quyết kể cả người dẫn chương trình).Cảm ơn các bạn! Như vậy là 100 % chúng ta đã nhất trí chủ tịch đoàn gồm 3 bạn có tên trên. Xin mời chủ tịch đoàn lên làm việc.

2. 2. Chủ tịch đoàn lên làm việc và giới thiệu thư ký.

Thưa Đại hội, chủ tịch đoàn chúng tôi sau khi hội ý đã thống nhất cử 2 bạn sau lên làm thư ký đại hội:

1. Bạn ……………………………………….. Thư ký tổng hợp 2. Bạn………………………… Thư ký nghị quyết.

Xin mời thư ký lên làm việc (2 bạn thư ký lên bàn thư ký và ghi chép biên bản theo mẫu sẵn).

3. Đoàn chủ tịch công bố chương trình và nội dung đại hội:

Sau đây, thay mặt cho chủ tịch đoàn tôi xin công bố chương trình đại hội ngày hôm nay gồm những nội dung sau:

1 Chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

2. Bầu đoàn chủ tịch, đoàn chủ tịch lên làm việc và cử thư ký đại hội.

3. Chủ tịch đoàn công bố nội dung chương trình đại hội

4. Thông qua phương hướng hoạt động năm học ………….

Xem Thêm Bài Viết  Nền Powerpoint đơn Giản đẹp

5. Đại hội thảo luận và biểu quyết các đánh giá chỉ tiêu cụ thể trong phương hướng.

6. Phát biểu chỉ đạo của phụ trách.

7. Bầu ban chỉ huy chi đội mới.

8. Ban chỉ huy chi đội mới ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ.

9. Phụ trách công nhận ban chỉ huy chi đội mới và giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy chi đội.

11. Thư ký đọc biên bản đại hội

12. Tổng kết bế mạc đại hội

Và sau đây xin mời bạn …………………………………………….. lớp trưởng trình bày đặc điểm tình hình của chi đội và dự thảo phương hướng hoạt động của chi đội nhiệm kỳ ………….. Xin mời bạn!(Bạn lớp trưởng lên đọc bản phương hướng)

4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu cụ thể

Đại hội vừa nghe bản báo cáo đặc điểm tình hình của chi đội và dự thảo phương hướng hoạt động của chi đội nhiệm kỳ ………….. Sau đây xin mời các bạn thảo luận và đóng góp ý kiến cho bản phương hướng. Xin mời các bạn cùng cho ý kiến về cc biện pháp chi đội mình nên thực hiện để xây dựng chi đội 3 tốt.

Xin mời bạn …………….. lớp phó kỷ luật sẽ cho ý kiến về những biện pháp chúng ta nên làm để phát huy vai trị tự quản của đội ngũ cán bộ lớp.(Lớp phó kỉ luật cần chuẩn bị trước ý kiến để phát biểu)

……………………………………………………………………………………… (lớp thảo luận để bàn biện pháp thực hiện xây dựng chi đội học tập tốt, hoạt động tốt, tự quản tốt. Nên khai thác ý kiến của cán bộ lớp, rồi chốt lại)

Tiếp theo xin mời Đại hội cùng thảo luận và cho ý kiến về công trình măng non mà chi đội chúng ta sẽ thực hiện trong năm học nay

(Ban tổ chức phải dự kiến trước và đưa ra thảo luận trong đại hội và biểu quyết bằng cách giơ tay: gợi ý công trình măng non cấp chi đội, chi đội chọn 1 trong số các công trình: đồng phục tặng bạn, cờ chi đội, trang trí phòng học…)

Đại hội tiến hành thảo luận về các hoạt động chi đội sẽ làm để hưởng ứng phong trào “Chi đội 3 tốt”

Xin cảm ơn phần thảo luận rất sôi nổi của các bạn. Sau đây chúng ta sẽ biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động của chi đội nhiệm kỳ …… Xin mời bạn ……………………………….. đọc lại các chỉ tiêu cụ thể của chi đội để đại hội cùng cho ý kiến.

(1 bạn trong chủ tịch đoàn đọc lại các chỉ tiêu phương hướng, sau đó hỏi ý kiến:

Các bạn thấy các chỉ tiêu trên có cao quá không?…..có thấp quá không? …..

Nếu không có ý kiến gì thêm thì xin mời đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay) (cả chủ tịch đoàn cũng biểu quyết).

Xin cảm ơn các bạn! Như vậy chúng ta đã thống nhất 100% chỉ tiêu vừa nêu. Xin mời các bạn thư kí ghi vào biên bản và nghị quyết của đại hội.

5. Phát biểu của phụ trách

Kính thưa Đại hội, đến tham dự Đại hội hôm nay em xin trân trọng giới thiệu (cô /thầy) …….. ……………………………….. sẽ lên phát biểu ý kiến với chúng em. Xin trân trọng kính mời cô!.(Cô/ thầy chủ nhiệm hoặc tổng phụ trách phát biểu)

Thay mặt cho các bạn đội viên trong chi đội em xin cảm ơn những lời dặn dò của cô/ thầy, chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt hoạt động tốt để xây dựng chi Đội vững mạnh.

6. Bầu BCH Chi đội mới

Tiếp theo Đại Hội sẽ bước sang phần bầu cử.

Kính thưa Đại hội, để điều hành chi đội hoạt động đạt hiệu quả thì cần phải có một đội ngũ ban chỉ huy chi đội gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình. Sau đây xin mời đại hội tiến hành bầu các bạn đội viên xứng đáng vào ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ ………….. Để có một đội ngũ ban chỉ huy mới vững chắc và hoạt động hiệu quả thì những bạn được bầu cần có kết quả học tập từ khá trở lên, đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm có năng lực trong công tác Đội, được thầy cô và tập thể tín nhiệm.

Về số lượng Ban Chỉ huy, chúng ta sẽ giới thiệu, ứng cử, đề cử 5 bạn và tiến hành bầu lấy 3. Xin hỏi có bạn nào tự ứng cử không ạ? (ngừng 1 lúc quan sát mọi người)

Dựa vào tiêu chí Ban chỉ huy chi đội, trong phiên họp trù bị ngày …………. chúng ta đã giới thiệu 5 bạn sau đây (tên 5 bạn)

Xin hỏi có bạn nào đề cử thêm không? Có bạn nào xin rút không ạ?(……) Nếu không có bạn nào ứng cử, đề cử thê, không có ai xin rút thì mời đại hội biểu quyết chốt danh sách ứng, đề cử vào Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ ………….. (biểu quyết bằng giơ tay, cả chủ tịch đoàn cũng biểu quyết).

Vậy là chúng ta đã thống nhất 100%, sau đây tôi xin chốt lại danh sách 5 bạn như trên

Để đại hội tiến hành một cách nhanh chóng, phiên trù bị chúng ta đã giới thiệu 2 bạn trong ban bầu cử, đó là

Bạn ……………………………………………. trưởng ban Bạn……………………………… uỷ viên

Xin ý kiến đại hội (….) Nếu không có ý kiến gì khác xin mời đại hội biểu quyết về số lượng và thành phần ban kiểm phiếu (biểu quyết bằng cách giơ tay). Cảm ơn đại hội. Xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc.

7. Ban bầu cử lên công bố thể lệ, phát phiếu và hướng dẫn bầu cử)

“Xin cảm ơn các bạn đã tín nhiệm và giao nhiệm vụ, chúng tôi xin hứa sẽ làm việc trung thực và đưa ra kết quả chính xác nhất. Về phiếu bầu cử có những quy định sau: Sau đây mình sẽ viết tên 5 bạn lên bảng. Chúng ta sẽ biểu quyết bằng cách giơ tay, các bạn chọn người nào thì giơ tay khi nghe tên người đó (mỗi bạn giơ tay 3 lần). Chúng ta sẽ lấy 3 bạn có số phiếu cao nhất từ trên xuống

(trưởng ban bầu cử điều hành bầu cử và chốt lại kết quả, 3 bạn trong Ban chỉ huy mới

Xin mời Ban chỉ huy mới vừa trúng cử ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ

Thay mặt cho Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ mới, xin cảm ơn các bạn đã tín nhiệm, chúng mình hứa sẽ cố gắng hết sức để chi đội ta đạt kết quả tốt trong năm học này, cũng mong các bạn tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ để chúng mình hoàn thành nhiệm vụ

Em xin kính mời …………………………………. Lên chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy mới. Xin kính mời ….

8. Giáo viên chủ nhiệm hoặc tổng phụ trách chúc mừng và giao nhiệm vụ cho BCH mới.

Sau đây xin mời bạn ……………………………thư ký lên thông qua biên bản nghị quyết đại hội.

9. Thư ký đọc biên bản

(Thư ký đọc biên bản nghị quyết).

Phần làm việc của Đoàn chủ tịch đến đây đã kết thúc, sau đây xin nhường phần điều khiển chương trình lại cho bạn …………… (MC)

(đoàn chủ tịch rời khỏi bàn làm việc và xuống dưới đứng quay lên chào cờ bế mạc

Như vậy sau 45 phút làm việc tập trung, nghiêm túc, đại hội chi đội …………. Đã thành công tốt đẹp. Trước khi bế mạc đại hội, em xin kính mời quý vị và các bạn đứng dậy làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ, chào! Thôi!

……

Kịch bản Đại hội Chi đội – Mẫu 5

I. Chuẩn bị :

1. Phần nghi lễ:

– Đã đến giờ làm việc em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, anh chị phụ trách cùng các bạn đội viên chuẩn bị làm lễ chào cờ.

– Nghiêm! Chào cờ- chào ! (Dứt động lệnh “chào” chỉ huy hướng về phía cờ).

– Quốc ca.

– Đội ca. – Dứt bài hát Đội ca chỉ huy quay về phía chi đội hô khẩu hiệu Đội:

Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại- Sẵn sàng!

Lễ chào cờ kết thúc, xin mời các vị đại biểu, anh chị phụ trách và các bạn đội viên ngồi xuống.

II. Phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa toàn thể đại hội !

Năm học 20….. – 20… đã bắt đầu, được sự chỉ đạo và nhất trí của Liên đội Trường THCS ………………, hôm nay Chi đội …………. (72) tiến hành tổ chức Đại hội Chi đội năm học 20….. – 20… nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại. Đồng thời nhằm kiện toàn và bầu ra một Ban chỉ huy Chi đội mới.

Đến dự với Đại hội chúng ta em xin trân trọng giới thiệu có:

1…………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………

Cùng với sự có mặt của 30 bạn đội viên của Chi đội.

Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng !

III. Phần khai mạc đại hội:

Kính thưa các vị đại biểu và các bạn đội viên thân mến !

Hôm nay, được sự chỉ đạo và nhất trí của Liên đội Trường THCS ………………,Chi đội …………. long trọng tổ chức Đại hội Chi đội. Đây là dịp để chúng em nhìn lại và khẳng định một lần nữa những thành tích sau một năm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu. Đồng thời nghiêm túc chỉ ra những mặt còn hạn chế để tìm ra biện pháp khắc phục trong năm học mới; Bầu ra Ban chỉ huy Chi đội mới để điều hành Chi đội trong năm học 20… – 20….. Thay mặt cho …………., em xin tuyên bố khai mạc Đại hội Chi đội năm học 20… – 20…..

Bầu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội:Kính thưa đại hội ! Để duy trì và điều khiển đại hội, đại hội chúng ta sẽ tiến hành bầu đoàn chủ tịch và bầu thư ký. Ban tổ chức xin được giới thiệu các bạn có tên sau vào đoàn chủ tịch và thư ký đại hội: Đoàn chủ tịch gồm các bạn:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Thư ký đại hội gồm:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Xin cảm ơn đại hội.

Xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch và đoàn thư ký lên điều hành đại hội.

Thông qua chương trình làm việc:

– Thay mặt đoàn chủ tịch em xin thông qua chương trình và nội dung đại hội như sau: (Đọc nguyên văn chương trình và nội dung đại hội).

Thông qua báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Chi đội trong năm học 20….. – 20… và bản phương hướng hoạt động trong năm học 20… – 20….:Sau đây xin mời bạn Đoàn Thị Hiền thay mặt cho đoàn chủ tịch đọc báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Chi đội trong thời gian vừa qua và phương hướng hoạt động năm học 20….. -20….

( Bạn Đạt Đọc báo cáo và phương hướng)

IV. Thảo luận, góp ý các chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20… – 20….:

– Vừa rồi Đại hội chúng ta đã được nghe bạn: Đoàn Thị Hiền trình bày báo cáo công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 20….. – 20… và phương hướng nhiệm vụ năm học 20… – 20….. Sau đây đại hội sẽ cùng thảo luận, góp ý cho bản báo cáo tổng kết và phương hướng trong năm học tới.

– Kính thưa đại hội! Công tác giáo dục tư tưởng, tác phong cho đội viên là nội dung trọng tâm trong công tác Đội. Vậy sau đây xin mời Phân đội 2 có ý kiến tham luận cho nội dung này. Xin mời đại diện của Phân đội 2

+ Xin cảm ơn những ý kiến tham luận góp ý của Phân đội 2 trong công tác giáo dục tư tưởng, tác phong cho người đội viên. Chúng tôi sẽ xem xét và bổ sung những ý kiến tham luận đó vào bản phương hướng hoạt động năm học mới này.

– Xác định rõ ràng học tập là nhiệm vụ hàng đầu và chủ yếu của người học sinh. Nhìn vào thực trạng và kết quả học tập của các bạn đội viên của Chi đội trong năm học qua chúng ta phải đặt ra câu hỏi: làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao kết quả học tập của học sinh. Sau đây xin mời Phân đội 1 tham luận về nội dung này và cùng chia sẻ một số biện pháp để nâng cao chất lượng, kết quả học tập trong năm học này. Xin mời đại diện của Phân đội 1

+ Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của Phân đội 1 trong nội dung tham luận về học tập. Chúng tôi sẽ xem xét và bổ sung những ý kiến đó vào bản phương hướng trong năm học 20… – 20…..

– Kính thưa đại hội! Các phong trào, hoạt động bề nổi là không thể thiếu trong hoạt động Đội. Để các hoạt động phong trào của Chi đội trong năm học này thêm phong phú, hấp dẫn, sau đây xin mời Phân đội 3 sẽ có những chia sẻ và góp ý trong công tác phong trào về văn-thể-mỹ. Xin mời Phân đội 3

+ Xin cảm ơn Phân đội 3 đã tham luận về mảng hoạt động phong trào đóng góp cho Chi đội những ý kiến rất bổ ích. chúng tôi sẽ bổ sung vào phương hướng hoạt động của liên đội.

Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tham luận của các phân đội. Nếu các các bạn khác trong Chi đội có ý kiến tham luận khác xin viết vào giấy và gửi cho đoàn chủ tịch. Chúng tôi sẽ xem xét và bổ sung những ý kiến tham luận đó vào bản phương hướng để bản phương hướng hoạt động trong năm học mới này được hoàn thiện hơn.

Xem Thêm Bài Viết  Cách Chèn Sticker Vào Powerpoint

V. Biểu quyết và đăng ký các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua

(Bằng hình thức giơ tay):

Thưa toàn thể Đại hội ! Như vậy Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo sơ kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 20….. – 20… và bản phương hướng hoạt động năm học 20… – 20….. Đồng thời được nghe các tham luận của các Phân đội để đóng góp bổ sung vào các báo cáo. Sau đây Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết các Chi tiêu phấn đấu về các mặt hoạt động của Chi đội trong năm học 20… – 20…. Đại hội sẽ biểu quyết từng nội dung bằng hình thức giơ tay.

(Đọc lại từng nội dung và cho đại hội biểu quyết theo trình tự sau:)

– Ai nhất trí xin cho biểu quyết?

– Ai không nhất trí xin cho biểu quyết?

– Ai có ý kiến khác?

VI. Phát biểu của đại biểu hoặc phụ trách chi đội:

– Mời phát biểu: Đến dự Đại hội Chi đội …………. hôm nay có anh (Thầy CN) – Phụ trách Chi đội. Em xin trân trọng kính mời anh lên phát biểu chỉ đạo Đại hội. Xin trân trọng kính mời anh .

– Đáp lời: Thay mặt cho Chi đội em xin trân trọng cảm ơn anh (chị) đã bớt chút thời gian đến dự và chỉ đạo đại hội. Chúng em xin nghiêm túc lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của anh (chị) và hứa rằng sẽ luôn cố gắng trong học tập, rèn luyện và phấn đấu thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là đội viên của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Trong thời gian tiếp theo Chi đội mong luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của anh (chị) trong mọi hoạt động của Chi đội. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh (chị), kính chúc anh (chị) luôn mạnh khoẻ và công tác tốt.

Bầu Ban chỉ huy Chi đội mới và đại biểu đi dự đại hội Liên đội:

– Sau đây đại hội chuyển sang phần bầu ban chỉ huy liên đội mới.

– Thay mặt cho đoàn chủ tịch em xin tuyên bố Ban chỉ huy Chi đội cũ hết nhiệm kỳ. Xin cảm ơn các bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

– Để tiếp tục điều hành hoạt động của Chi đội năm học 20… – 20…., chúng ta cần bầu ra một Ban chỉ huy mới, có đủ năng lực, đủ phẩm chất đạo đức để tiếp tục lãnh đạo Chi đội phát triển. Thay mặt Đoàn chủ tịch em xin thông qua đề án nhân sự ban chỉ huy liên đội năm học 20… – 20….:

– Vừa rồi đại hội đã được nghe đề án nhân sự bầu ban chỉ huy Chi đội mới.

Trong phiên trù bị ngày ….. tháng …. năm 20… đã bầu được các bạn có tên sau để bầu cử vào Ban chỉ huy Chi đội:

Bạn:…………………………………………….

Bạn:…………………………………………….

– Bạn nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút tên thì xin giơ tay (Nếu có bạn nào xin rút tên phải nói rõ lý do, đoàn chủ tịch hội ý có cho bạn đó rút tên hay không).

*) Bầu Ban kiểm phiếu:

– Thưa đại hội, đại hội đã thống nhất chốt danh sách bầu cử là 05 bạn. Để tiến hành bầu Ban chỉ huy Chi đội mới, đại hội cần bầu ra Ban kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch xin giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 03 bạn, gồm có:

Bạn……………………………………………………………………………….

Bạn……………………………………………………………………………….

Bạn……………………………………………………………………………….

Xin đại hội biểu quyết có nhất trí Ban kiểm phiếu là 03 bạn và theo danh sách như đoàn chủ tịch vừa giới thiệu không.

Ai nhất trí xin cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay?

Ai không nhất trí xin cho biểu quyết?

Ai có ý kiến khác?

Như vậy đại hội đã nhất trí, xin mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

*) Ban kiểm phiếu làm việc:

– Công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử:

Đại hội chúng ta sẽ tiến hành bầu cử bầu Ban chỉ huy Chi đội mới theo danh sách đã ứng cử và đề cử, các bạn đội viên của Chi đội hãy sáng suốt để bầu chọn những bạn có đủ năng lực theo tiêu chuẩn đưa ra vào Ban chỉ huy Chi đội mới. Trong số 5 bạn trong danh bầu cử các bạn sẽ bầu chọn lấy 3 bạn. Nếu nhất trí lựa chọn 03 bạn nào thì ghi tên của 03 bạn đó vào phiếu bầu, nếu không nhất trí bạn nào thì các bạn sẽ không ghi tên của bạn đó. Quy định về phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng quy định, không để phiếu trắng, người trúng cử phải được trên 1/2 số phiếu hợp lệ và theo thứ tự từ trên xuống. Sau khi đã ghi xong tên của 03 bạn mà mình nhất trí lựa chọn vào phiếu bầu thì lần lượt xếp hàng để lên bỏ vào hòm phiếu.

– Sau đây mời Ban kiểm phiếu sẽ phát phiếu cho các bạn đội viên của Chi đội. Đề nghị các bạn sáng suốt lựa chọn và nhanh chóng ghi tên vào phiếu bầu của mình. (Để một khoảng thời gian cho các bạn ghi phiếu).

– Các bạn đã ghi xong phiếu bầu, xin mời các bạn đội viên của phân đội 1 lên bỏ phiếu. (Lần lượt từng tổ lên bỏ phiếu)

– Sau đây ban kiểm phiếu xin kiểm tra số phiếu trước đại hội (Đếm số phiếu có trong hòm phiếu và công bố số phiếu):

Ban kiểm phiếu xin thông báo về số phiếu như sau:

+ Số phiếu phát ra là:……………..phiếu

+ Số phiếu thu vào là……………phiếu.

– Xin phép đại hội Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu (Trong thời gian kiểm phiếu Chi đội bố trí một số tiết mục văn nghệ).

*) Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

– Thay mặt cho Ban kiểm phiếu em xin công bố kết quả bầu cử như sau:

(Đọc nguyên văn biên bản kiểm phiếu)

– Như vậy, các bạn có tên sau đây trúng cử vào Ban chỉ huy Chi đội năm học 20… – 20….

Bạn……………………………………………

Bạn……………………………………………

Bạn……………………………………………

Xin mời các bạn đã trúng cử vào Ban chỉ huy Chi đội ra mắt đại hội. Sau đây em xin trân trọng giới thiệu Chị (anh)………………………………………………

lên phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy Chi đội mới. Xin trân trọng kính mời Chị (anh).

*) Phụ trách Chi đội công nhận Ban chỉ huy Chi đội mới và giao nhiệm vụ:

*) Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ:

Kính thưa đại hội, chúng em rất vinh dự vì đã được tín nhiệm bầu vào Ban chỉ huy Chi đội mới. Thay mặt Ban chỉ huy Chi đội mới em xin hứa sẽ đem hết khả năng và sự nhiệt tình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban chỉ huy mới, nhiệm vụ của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giao phó, quyết tâm đưa Chi đội………………………trở thành Chi đội mạnh. Xin trân trọng cảm ơn!

*) Bầu đại biểu dự đại hội Liên đội:

Đoàn chủ tịch tiếp tục điều hành đại hội:

Kính thưa đại hội, căn cứ vào sự phân bổ chỉ tiêu đại biểu dự đại hội cấp Liên đội, đại hội sẽ tiến hành bầu đại biểu dự đại hội Liên đội. Trước khi bước vào bầu em xin thông qua quyết định phân bổ số lượng đại biểu và các tiêu chuẩn của đại biểu dự đại hội cấp Liên đội như sau:

(Đọc nguyên văn)

Như vậy đối với Chi đội……………được phân bổ chỉ tiêu là……bạn.

Trong phiên họp trù bị ngày……tháng……năm 20… đã bầu được …… bạn.

– Xin hỏi ngoài danh sách các bạn có tên trên có bạn nào ứng cử không?

– Không có bạn nào ứng cử.

– Xin hỏi có bạn nào đề của bạn nào khác không?

– Không có bạn nào đề cử.

Như vậy đại hội thống nhất chốt danh sách bầu đại biểu dự đại hội Liên đội là………bạn và theo danh sách sau:

Bạn………………………………………

Bạn………………………………………

Đại hội sẽ tiến hành bầu bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

– Ai nhất trí xin cho biểu quyết?

– Ai không nhất trí xin cho biểu quyết?

– Căn cứ vào sự biểu quyết của đại hội, những bạn sau đây được bầu làm đại biểu dự đại hội Liên đội năm học 20….. – 20…:

Bạn…………………………………………

Bạn…………………………………………

Đề nghị đại hội nổ một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng các bạn. Đại hội mong rằng các bạn được sự tín nhiệm bầu làm đại biểu dự đại hội Liên đội sẽ đại diện cho tập thể Chi đội …………. đóng góp ý kiến cho đại hội để góp phần cho thành công của đại hội Liên đội và đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội nói chung và của Chi đội …………. nói riêng ngày càng đi lên.

Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội:

– Sau đây xin mời bạn…………………………………thư ký đại hội lên trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội của Chi đội.

(Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội).

– Vừa rồi đại hội đã vừa được nghe thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết, sau đây đại hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức giơ tay.

Xin hỏi ai nhất trí thông qua Nghị quyết xin cho biểu quyết?

Ai không nhất trí xin cho biểu quyết?

Xin cảm ơn đại hội.

– Vậy đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội, rất mong tập thể đội viên của Chi đội…………sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và các chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

) Bế mạc đại hội:

Kính thưa đại hội, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội chúng ta đã được nghe báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động năm học 20….. – 20…, bầu chọn được …… bạn vào ban chỉ huy Chi đội mới. Đại hội cũng đã được nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự đại hội. Có thể khẳng định rằng đến đây Đại hội Chi đội ……… đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho Chi đội em xin chân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu, các anh chị phụ trách đã đến dự đại hội hôm nay; chúc các bạn đội viên luôn chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đội viên tốt của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Cuối cùng em xin tuyên bố bế mạc đại hội Chi đội năm học 20… – 20…..

Xin mời các vị đại biểu và các bạn đứng lên làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ- chào! (Không hát Quốc ca, Đội ca. Chào khoảng 5 giây).

Thôi. Xin mời đại hội nghỉ.

Quy trình tổ chức Đại hội Chi đội – Mẫu 6

1. Tập hợp chi đội, kiểm tra số lượng, tác phong, trang phục đội viên.

2. Khai mạc đại hội: Chào cờ theo nghi thức Đội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đội viên tham gia đại hội.

3. Bầu chủ tọa (3 em) và thư ký đại hội (2 em), báo cáo dự kiến thành phần chủ tọa.

4. Chủ tọa lên làm việc: công bố chương trình và thời gian làm việc của đại hội.

5. Một thành viên chủ tọa đọc Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ……. và Dự thảo Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ……

6. Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ……. và Dự thảo Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học……., biểu quyết những chỉ tiêu phấn đấu trong năm học mới của chi đội.

7. Phát biểu của anh chị phụ trách hoặc đại biểu.

8. Bầu BCH chi đội mới và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Liên đội:

 • Chủ tọa công bố BCH chi đội cũ hết nhiệm kì.
 • Chủ tọa nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào BCH chi đội mới. (3 thành viên /1 chi đội).
 • Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử, để các đội viên trong đại hội thảo luận, sau đó đại hội đề cử thêm người chưa nằm trong danh sách trên. Nếu có đội viên nào xin rút thì cần nêu rõ lý do, chủ tọa sẽ hội ý và quyết định cho đội viên đó rút hay không.
 • Biểu quyết thống nhất số lượng trong danh sách ứng cử và đề cử.
 • Bầu ban kiểm phiếu, thống nhất số lượng và biểu quyết Ban kiểm phiếu.
 • Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, kiểm tra phiếu và phát phiếu bầu cử.
 • Đội viên tiến hành tự tay bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước đại hội. Sau đó đại hội tiếp tục bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Liên đội.

(Phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách ứng cử, phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống thấp…). Nếu bầu cử bằng hình thức giơ tay thì thư ký phải đếm và ghi số lượng cụ thể.

 • Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ khi ban kiểm phiếu làm việc.
 • Có thể bầu các chức danh trong đại hội. Nếu không thì sau khi có kết quả bầu cử, anh chị phụ trách (GVCN) mời BCH chi đội mới họp ngay để bầu chi đội trưởng, chi đội phó và ủy viên.
 • BCH chi đội mới ra mắt đại hội, phụ trách gắn cấp hiệu (nếu có) và giao nhiệm vụ.

9. Tổng kết đại hội: Chủ tọa đánh giá kết quả đại hội và cảm ơn các đại biểu về dự đại hội.

10. Chào cờ bế mạc.

……….

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ Kịch bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 20…. – 2024!