Các Nút Lệnh Trong Powerpoint

Powerpoint

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo các nút lệnh giúp di chuyển trong bài thuyết trình Powerpoint. Các nút lệnh này bao gồm:

Nút khi nhấn vào sẽ quay về slide bắt đầu

Đầu tiên, chúng ta chọn nút thứ 5 trong danh sách các Action button và vẽ lên Title Layout với kích thước phù hợp. Sau đó, chấp nhận thiết lập mặc định là Hyperlink to: First Slide.

Nút khi nhấn vào sẽ chuyển đến slide kế tiếp

Tương tự, chọn nút thứ 2 trong danh sách Action button và vẽ lên Slide Master. Sau đó, chấp nhận thiết lập mặc định là Hyperlink to: Next Slide.

Nút khi nhấn vào sẽ chuyển đến slide trước đó

Chọn nút thứ 1 trong danh sách Action button và vẽ lên Title Layout. Chấp nhận thiết lập mặc định là Hyperlink to: Previous Slide.

Nút khi nhấn vào sẽ chuyển đến slide chứa đồ thị

Tiếp theo, chọn nút thứ 6 trong danh sách Action button và vẽ lên Title Layout. Chọn Slide trong hộp thoại Hyperlink to để chọn slide muốn liên kết đến. Ví dụ, chọn Slide “Số lượng học viên của TTTH” có chứa đồ thị.

Xem Thêm Bài Viết  Tải Font Josefin Sans Việt Hóa

Nút khi nhấn vào sẽ mở file Excel lên

Cuối cùng, chọn nút thứ 9 trong danh sách Action button và vẽ lên Title Layout. Chọn Browse… để tìm đến tập tin Excel muốn liên kết đến và mở khi được nhấn.

Sau khi đã tạo các nút lệnh cho Title Layout, chúng sẽ chỉ xuất hiện trên Title Slide khi thoát khỏi chế độ Slide Master. Bạn có thể chọn tất cả các nút lệnh này và sao chép vào các Layout khác trong cửa sổ Slide Master.

Đó là các bước cơ bản để tạo các nút lệnh trong Powerpoint. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thực hiện. Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết này lên Facebook để bạn bè cùng học nhé.

Mời các bạn tham gia chuyên đề Hướng dẫn sử dụng PowerPoint online tại ProSkills.